Jaarplan 2024

‘Doing good and doing business’ is het thema van ImpactFest, het Haagse festival dat sinds 2016 zogenoemde impact-bedrijven samenbrengt. Dit jaar was Greenport West-Holland een van de partners. Zo nam directeur Jolanda Heistek deel aan een paneldiscussie, en waren er workshops over onder meer gezondheid en biobased tuinbouw. “Wat een positieve buzz!”. 

De glastuinbouw was tot voor kort een sector die niet erg zichtbaar was op een festival als ImpactFest. Tot dit jaar. Greenport West-Holland was partner van de organisatie, en droeg op een aantal manieren bij aan het programma. Daarnaast kwam het glastuinbouwcluster ook op andere manieren voorbij in het programma.

Zo was Eveline Brederode van Capturam (dat werkt aan onder meer Trias Westland) aanwezig bij een talkshow over energie. Het gesprek ging over zonnepanelen, energie-armoede en venture capital, maar óók over de glastuinbouw. Brederode: “De glastuinbouw kwam als zeer ondernemend naar voren. En HVC en Capturam werden genoemd als voorbeelden van mooie gebalanceerde langetermijnafspraken.” Brederode was dan ook zeer enthousiast over ImpactFest en blij met de verbinding die de Greenport had gelegd: “Wat een positieve buzz!”

Kennismaking met tuinbouwbijproducten

Willem Kemmers van Biobased Greenport West-Holland was gespreksleider bij de Roundabout over ‘Biobased Tuinbouw: Grondstofleverancier voor nieuwe materialen’. Dezes sessie gaf deelnemers inzicht in de mogelijkheden voor het gebruik van tuinbouwbijproducten (reststromen) als grondstof om nieuwe materialen te maken. Kemmers had voorbeelden meegenomen, zoals bouwmaterialen van mycelium en producten van reststromen (zoals thee, papier en plantaardig leer).

Kemmers: “De meeste deelnemers kenden het voorbeeld van papier wel, maar de andere mogelijkheden waren ze nog niet bekend mee. De sessie was een mooie kennismaking met de mogelijkheden van tuinbouwbijproducten en met de deelnemers onderling. Deze sessie heeft het netwerk weer eens flink verstevigd. Met nieuwe contacten”

‘Eten of gegeten worden’

Natasja van der Lely, Judith van Heck en Wendy van Vliet organiseerden een workshop over de thema’s gezonde voeding, vertical farming en voedselverspilling. Van Vliet: “De titel van onze sessie was ‘Eten of gegeten worden: eigenaarschap nodig voor een toekomstbestendige voedselstrategie’. De centrale vraag die we gesteld hebben is: hoe voorzien we onze steden op een duurzame wijze van gezonde voeding?”

De workshop telde maar liefst 23 deelnemers (aanzienlijk meer dan zich hadden aangemeld). Ben Pieterse, de oprichter van Glowfarms en een kenner op het gebied van vertical farming, ondersteunde Van Vliet en Van der Lely bij het hosten van de meetup. De deelnemers werden in groepjes opgedeeld, en discussieerden over vragen als Hoe wordt de stad gevoed in het huidige voedselsysteem, en Hoe moet de stad in 2030 op een duurzame manier van gezonde voeding worden voorzien?

De deelnemers bleken zeer geïnteresseerd in de activiteiten van de Greenport. De verbindende rol die de Greenport kan spelen bij gezondheid in de stad is groot, zo was het oordeel van de deelnemers. Pieterse (Glowfarms): “Ik was vooral blij met het enthousiasme van iedereen om na te denken over het voedselsysteem van de toekomst.”

 Pin It on Pinterest