Jaarplan 2024

Bent u actief in een onderneming gespecialiseerd in ICT en gegevensverwerking en bent u geïnteresseerd in de agrofoodsector? TRACK is een Europees project dat mede is opgezet door het COSME-programma om interregionale ecosystemen te creëren. Het belangrijkste doel is het volgen van kansen om gegevensverzameling en big data in de agrovoedingsketen te ontwikkelen en te versterken om het concurrentievermogen van MKB te vergroten. Greenport West-Holland is een van de Europese samenwerkingspartners.

TRACK is het kruispunt van twee Smart Specialization Platforms: Industrial Modernization Platform en Agrifood Platform over Traceerbaarheid en Big Data. Vijf Europese clusters uit Frankrijk (VEGEPOLYS), Roemenië (AgroTransilvania Cluster), Spanje (CTA), Nederland (Greenport West-Holland) en Italië (Agrifood Clust-ER) werken samen in dit project.

TRACK vergroot de knowhow van ondernemers en bevordert de grensoverschrijdende overdracht van kennis en ervaring tussen ondernemers. Dit doet TRACK door een trainingsprogramma (voor het verwerven van kennis van commerciële en technologische specificiteiten van de sector van de agrifood-klant) en door ondersteuning op het gebied van internationalisering.

Ondernemingen op het gebied van ICT en gegevensverwerking kunnen zich aanmelden voor deelname aan TRACK. Op basis van een selectieprocedure worden tien ICT-kansrijke bedrijven geselecteerd. Meer info vindt u op de website van TRACK.Pin It on Pinterest