Jaarplan 2024

De Nederlandse tuinbouw- en uitgangsmaterialensector heeft een stevige positie op de internationale markt. Tegelijkertijd zitten veel bedrijven in de problemen. De winstgevendheid van bedrijven staat onder druk. De kernvraag van veel ondernemers in de tuinbouw is: hoe kan ik mijn marge blijvend verbeteren? Een veelgehoord antwoord is: efficiënt produceren waardoor de kostprijs laag blijft. Maar dit is niet het enige antwoord. Een belangrijk deel van de oplossingen zit juist aan de marktkant.

De regionale greenports Aalsmeer, Boskoop, Duin- & Bollenstreek, Noord-Holland Noord, Venlo en Westland-Oostland werken op dit gebied samen. Daarvoor hebben zij een innovatiemakelaar Consument, Markt & Ketens aangesteld. De makelaar ondersteunt ondernemers bij deze ketenvraagstukken. Denk daarbij aan het mobiliseren van beschikbare kennis voor het bedrijfsleven, de inzet van subsidies etc.

De innovatiemakelaar is actief binnen het koepelprogramma Consument, Markt & Ketens, een van de innovatieprogramma’s van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Neem voor meer informatie contact met: Jan Willem Donkers (themacoördinatie), Janwillem.Donkers@inholland.nl, of Peter van der Sar (innovatiemakelaar), petervandersar@outlook.com.Pin It on Pinterest