Jaarplan 2024

Vijf studenten van Hogeschool Inholland hebben een inspiratiegids gemaakt over de Circulaire Metropool. Ondertitel van de inspiratiegids is: ‘De circulaire stad komt tot bloei in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland’. Het document werd overhandigd tijdens een digitale bijeenkomst aan Frank van Kuppeveld (wethouder Pijnacker-Nootdorp, bestuurslid van de Greenport) en Theo Ammerlaan (Glastuinbouw Nederland regio Oostland, bestuurslid van de Greenport). 

De studenten volgen de opleiding Landscape & Environment management en Dier- en veehouderij aan de Hogeschool Inholland Delft, en maakten de inspiratiegids in het kader van het project Green Juniors van Hogeschool Inholland Delft in samenwerking met Greenport West-Holland. Daarvoor deden ze onderzoek naar de vraag hoe de schaarse ruimte in de regio kan worden gebruikt voor zowel woningbouw als glastuinbouw.

Daarbij keken de studenten naar de ruimtelijke indeling van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ze inventariseerden oplossingen voor de vraag om op een duurzame en circulaire manier te wonen, produceren en te ondernemen. Voor oplossingen op het gebied als energie, water en voeding keken ze naar het bereik, mogelijke kosten en de termijn om de oplossing te realiseren.

Frank van Kuppeveld en Theo Ammerlaan waren onder de indruk van het onderzoek van de studenten. De inspiratiegids biedt niet alleen voor de beide gemeenten, maar voor de gehele Greenport een goed aanknopingspunt om invulling te geven aan het thema Circulaire Metropool. Van Kuppeveld: “Dit onderzoek is niet alleen belangrijk voor komende generaties, maar ook voor huidige generaties.” Ammerlaan: “Dit onderzoek laat zien hoe we in de regio meer kunnen doen op het gebied van energie.”

Bekijk de Inspiratiegids

Toelichting inspiratie gids

 

 Pin It on Pinterest