Jaarplan 2024

Energietransitie vraagt om betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, (nieuwe) kennis en vaardigheden. Het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE) is recent van start gegaan. Het KPE is een initiatief van de Haagse Hogeschool (Greenport-partner) en ROC Mondriaan en sluit aan bij de regionale en de Greenport ambitie op gebied van energie en CO2-neutraal. 

De Greenport is een van de ondersteunende partners van dit project. Het sluit aan op de ambities van het Innovatiepact. Doel van het centrum is aansluiting van het onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt en de praktijkgerichte voorbereiding van studenten op werken in de technische sector. Er is namelijk een grote behoefte aan personeel op het gebied van energietransitie.

Daarvoor werkt het KPE aan het opleiden van studenten tot ‘next professionals’: huidige en toekomstige studenten uit het technisch beroepsonderwijs worden optimaal voorbereid om aan de slag te gaan binnen de technische sector en specifiek bij banen gerelateerd aan de energietransitie. De opleiding helpt de studenten de benodigde skills te ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt gewerkt aan het verhogen van de professionaliteit van docenten, het verhelpen van de mismatch op de arbeidsmarkt verhelpen en het up to date brengen en houden van huidige professionals, onder meer door bij- en omscholing.

Op termijn is het de bedoeling om het initiatief te verbreden naar jongeren en werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder Saskia Bruines (onderwijs) van gemeente Den Haag is enthousiast over dit project: ‘‘Dankzij ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool worden jongeren opgeleid voor de banen van de toekomst. We hebben vakmensen nodig die huizen en kantoren kunnen verduurzamen. Goed onderwijs in combinatie met een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven speelt daarbij een cruciale rol.”Pin It on Pinterest