Jaarplan 2024

Een weblog van Jolanda Heistek, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Na mijn eerste bakje thee vanochtend controleerde ik mijn mail, controleerde op mijn smartphone welke afspraken ik vandaag heb, en logde toen in voor mijn eerste Zoom-meeting. Allemaal activiteiten dus die ik zo’n dertig jaar geleden nog niet kon (met uitzondering van het drinken van een bak thee). En grote kans dat ik over tien jaar nóg meer nieuwe dingen heb geleerd. De ontwikkelingen staan immers niet stil. Misschien schrijft de AI-bot ChatGPT dan mijn blogs. Hoewel ik dat liever niet zie gebeuren, want de persoonlijke boodschap die ik met deze blogs kan realiseren is mij veel waard. Ik zet die AI-chatbot dan liever in voor alle ‘verantwoordingsrapporten’ die ik moet schrijven.

Ook binnen bedrijven is de afgelopen decennia veel geleerd. Denk maar aan de intrede van digitale technieken, nieuwe teeltstrategieën, omgaan met hoge energieprijzen. En dat zijn nog maar enkele voorbeelden. Zowel de ondernemer als zijn of haar medewerkers hebben de afgelopen jaren zich enorm ontwikkeld. En moeten balanceren op de grenzen van wat nodig en mogelijk is, met een schat aan informatie en kennis.

En ook dat staat niet stil. Ondernemers zijn erbij gebaat als hun medewerkers open blijven staan voor het leren van bijvoorbeeld nieuwe skills, dat zijn niet alleen technische kunstjes maar ook sociale vaardigheden als samenwerken en de interactie met de omgeving. Daarmee blijft de onderneming slagvaardig en toekomstgericht. Daar zijn de medewerkers overigens zelf ook bij gebaat: ze maken hun werk daarmee interessanter, levendiger, boeiender. En ze vergroten daarmee hun carrièrekansen, zowel binnen het bedrijf als daarbuiten. En dan bedoel ik met carrière niet alleen meer en hoger op maar werkgeluk; ‘’Doen wat je motiveert’’ .

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heet dat: ervoor zorgen dat iedereen om je heen zich blijft ontwikkelen. En met ‘iedereen’ bedoel ik ook ‘iedereen’. Dus niet bijvoorbeeld alleen de medewerkers, maar ook de ondernemer en het management: die moet leren hoe er een actieve leercultuur ontstaat binnen de onderneming, en moet leren waarheen de onderneming zal bewegen.

Want als je wilt dat je medewerkers zich ontwikkelen, dan moeten ze wel weten in welke richting. En die richting is afhankelijk van de bedrijfsstrategie. Gaat de onderneming zich bijvoorbeeld richten op kostenbeheersing, of juist op niches, op het binnenland, op vertical farming, op noem-maar-op? Elke richting stelt andere eisen aan de ontwikkeling van de medewerkers.

LLO is dus niet alleen een kwestie van de cursusmap van een opleider op de kantinetafel leggen. LLO betekent dat een ondernemer moet weten wat welke ontwikkeling vraagt van zichzelf en van de medewerkers. LLO is dus meer dan opleiden, het is je eigen regie pakken in je ontwikkeling.

En dan nog zijn we er niet. Want als de richting duidelijk is, en iedereen weet wat hij of zij wil leren, dan moet het aanbod er wel zijn. Opleiders moeten dus tijdig weten wat de vraag wordt vanuit de praktijk. Ze moeten ondernemers er zelfs mee helpen, gezamenlijk het dialoog aangaan. Verder is samenwerking tussen opleiders noodzakelijk, nog meer aanbieden is niet nodig, wel het juiste aanbieden. En dat kan vaak ook beter en effectiever met een combinatie van opleiders. Binnen de Greenport West-Holland wordt die manier van LLO verder ontwikkeld binnen de HortiAcademy.

Daarmee is Leven Lang Ontwikkelen iets wat ons allemaal aangaat: ondernemers, overheden, publiek en private onderwijsinstellingen, onderzoeksinstanties. Want LLO vraagt ruimte om te werken, leren en innoveren en inzicht in de toekomst, maar die toekomst maken we samen. Samen ontwikkelen we het glastuinbouwcluster van morgen, en dus ontwikkelen we ook samen het profiel van de medewerker en de ondernemer van morgen.

“Een cluster met zoveel mogelijkheden en toepassingen voor innovatie en duurzaamheid vraagt om talent dat mee gaat en ontwikkelt op alle niveaus (van VMBO tot WO).
De antwoorden, plannen en innovaties vinden via mensen en toepassingen hun weg naar de praktijk om zo daadwerkelijk impact te maken en verandering te verzilveren. Werken, leren en innoveren zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is zichtbaar in het ondernemerschap en de pragmatische aanpak die het Greenport cluster kenmerkt. Doen, ervaren en (vooruit) denken is nodig”. Een quote uit de LLO-strategie Greenport West-Holland die Linda van Aken en Gerard van Oosten die samen met onze partners recent werd opgesteld.
Weer terug naar mijn rituelen na mijn eerste bakje thee: die zijn alleen mogelijk doordat jaren geleden computers werden ontwikkeld, en mailprogramma’s, en video-software. En er opleiders waren die mij dat hebben kunnen leren en toepassen in mijn werk. Ofwel: doordat er een groot ecosysteem is ontstaan waarvan ik een klein deeltje ben.

Zo’n ecosysteem hebben we dus ook nodig in het glastuinbouwcluster. En dat is waaraan we werken met de Greenport Horti Campus (het campus-ecosysteem). Onder meer via de drie ‘fysieke’ campussen in de regio werkt GHC aan de ontwikkeling van medewerkers, ondernemers én ons allemaal. De Greenport Horti Campus kan daarin een landingsplaats bieden waarin werken, leren en innoveren samen komen. Zowel om invulling te geven aan toekomstige scenario’s, als met elkaar een vertaalslag maken naar wat er voor nodig is om daar te komen. Zodat we allemaal toekomst-proof blijven!

 Pin It on Pinterest