Jaarplan 2024

Maroš Šefčovič, vice-president van de Europese Commissie en Energie-commissaris voor de EU, heeft de Roadmap Next Economy in ontvangst genomen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Metropool Rotterdam-Den Haag (MRDH). Tijdens deze bijeenkomst waren onder meer ook burgemeesters Aboutaleb en  van Aartsen, en econoom Jeremy Rifkin aanwezig. De bijeenkomst werd geleid door professor Jan Rotmans (DRIFT-EUR).

Šefčovič wil meer aandacht vragen voor de energietransitie. Daarom is hij gestart met zijn ‘Energy Tour’. Hij koos voor Rotterdam als startpunt voor die campagne wegens de grote stappen die de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zet op het gebied van Next Economy en de energietransitie. Šefčovič: “De Energy Union gaat om meer dan alleen energie en klimaat. Het gaat om het stimuleren van een fundamentele modernisering van de Europese economie. Die economie moet minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, moet efficiënter omgaan met energie en natuurlijke bronnen, en dat op een social verantwoorde manier.”

De MRDH is een kernregio van Nederland. Zo is deze regio verantwoordelijk voor 20 procent van het Bruto Nationaal Product. Maar volgens de OESO benut de regio het economisch potentieel niet voldoende. Volgens de OESO moet binnen de regio meer worden samengewerkt en moet meer kruisbestuiving plaatsvinden tussen economische sectoren. Dit is het startpunt voor de Roadmap Next Economy.

De MRDH heeft de bekende Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin (EU-adviseur) en zijn internationale team van consultants (Third Industrial Revolution (TIR) Consulting Group) opdracht gegeven een Roadmap te maken, samen met stakeholders uit de regio (Strategy group). Die stakeholders zijn experts en samenwerkende partijen (clusters) uit de triple helix, dus: overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Ook de Greenport is een van de betrokken clusters. Zo is onze programmamanager Jolanda Heistek namens de Greenport lid van de strategiegroep van de Roadmap Next Economy.

De energietransitie is een van de pijlers van de Roadmap. Šefčovič is daarvan onder de indruk. Maar ook de verbinding binnen SMART Digital Delta heeft zijn aandacht. Berry Vetjens (TNO) heeft dit programma gepresenteerd met daarin aandacht voor Growing as a Service. De RNE wordt door de vice-voorzitter als een ‘best practice’ voor de Europese agenda gezien.Pin It on Pinterest