Jaarplan 2024

Onze generatie zit midden in de verbouwing van een aantal systemen, op allerlei gebieden en nog tegelijkertijd. Al in de jaren ‘70 ging mijn vader steeds meer ging stoken en was die gasprijs regelmatig een gespreksonderwerp aan de eettafel. Dat aardgas heeft de tuinbouw en Nederland enorm veel opgeleverd. De uitdaging is nu urgenter dan ooit om flink te minderen en uiteindelijk zonder te kunnen.

Keer op keer heeft het ondernemerschap in de glastuinbouw laten zien dat de combinatie van creativiteit en intellect zorgt voor een groot aanpassingsvermogen. De inzet van de WKK en de ontwikkeling van aardwarmte zijn op energiegebied grootschalige vernieuwingen waarmee de glastuinbouw een grote en robuuste integratie in het energiesysteem van Nederland laat zien.

Zulke successen komen mede door de jarenlange en hechte samenwerking tussen de partners van Greenport West-Holland en nationale organisaties zoals het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland, op basis van een gezamenlijke ambitie, aansluitende intenties en open belangeninbreng. Samen je creativiteit en intellect gebruiken werkt motiverend in je werk en mede daardoor zie ik uit naar de dynamiek bij het EnergieAkkoord.

De laatste 10 jaar ben ik vooral in de aardwarmtesector actief en heb ik als directeur van DAGO in een vergelijkbare rol gewerkt als die van Programmaregisseur van het Energieakkoord. Vooral het schakelen tussen belangen, randvoorwaardes en het laveren tussen publiek, privaat en het maatschappelijk belang heeft mijn fascinatie. Maar ook R&D, kennis over techniek, datagebruik en wijze toepassingen daarvan blijf ik prachtig vinden.

Op projectbasis werk ik momenteel ook voor de IGA (International Geothermal Association) en heb daarvoor ook contacten met buitenlandse overheden, ondernemers en kennisinstellingen, in verschillende verbanden. Steeds weer komt daarbij naar boven dat een triple helix-samenwerking onontbeerlijk is voor verdere versnelling en versterking van de energieverduurzaming. De toepassing van geothermie in de Nederlandse glastuinbouw wordt vanuit het buitenland gezien als een groot voorbeeld hoe een grondige verbouwing bij verduurzaming moet plaatsvinden.

15 jaar geleden zijn mijn vrouw en ik vanuit het midden van de Randstad naar de kop van Noord-Holland verhuisd, toen vanwege mijn baan op Agriport A7. Ik kom graag door behoefte aan impact en uitdaging naar de hotspot van de internationale glastuinbouw Zuid-Holland en zie uit naar nieuwe en hernieuwde kennismakingen.

Graag tot ziens,
Martin van der Hout

 Pin It on Pinterest