Jaarplan 2024

Om de ruimtelijk-economische strategie voor Greenport West-Holland vorm te geven, heeft Greenport West-Holland de afgelopen periode meerdere dialoogsessies georganiseerd. Afgelopen zomerperiode is de conceptversie van de strategie, mede op basis van de input van de dialoogsessie van 30 juni, aangescherpt. Op dinsdag 11 oktober bespreken wij graag deze nieuwe ‘90%’-versie met u en uw collega’s/medewerkers. We presenteren tijdens deze sessie de strategie op hoofdlijnen, vragen om een laatste ronde aanscherpingen en willen we vooral met u vooruitkijken naar het ‘hoe nu verder’. Aanmelden kan via deze link.Pin It on Pinterest