Jaarplan 2024

Op 15 december is de jaarlijks Meet & Greet Energie. Het thema is dit jaar: Hoe krijgen we voldoende stroom voor de glastuinbouw? De locatie is het nieuwe bedrijfspand van VB Group  (Galgeweg 55, Naaldwijk): een energiezuinig en innovatief pand met klimaat uit eigen keuken. Aanmelden is vanaf heden mogelijk.

De turbulente energiemarkt maakt extra duidelijk dat verdere besparing en verduurzaming voor maatschappij en voor glastuinbouw de enig begaanbare weg is. De sector heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te werken. Dat geeft vele uitdagingen. Een van die uitdagingen is de elektriciteitsvoorziening in een klimaatneutrale glastuinbouw. De glastuinbouw gebruikt veel elektriciteit, welke voor een groot deel zelf met aardgas-WKK wordt geproduceerd. Hoe kan dit op termijn duurzamer? Hier liet Greenport West Holland een verkenning naar doen. Het resultaat wordt tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd.

Programma

16.30 uur: Ontvangst
17.00 uur: Welkom door dagvoorzitter Nico van Ruiten en opening door Meindert Stolk, voorzitter Greenport West-Holland (gedeputeerde Zuid-Holland)
17.05 uur: Vraaggesprek met Edward Verbakel, CEO van VB over het energiezuinige en innovatieve bedrijfspand en de activiteiten van VB voor de Nederlandse glastuinbouw
17.15 uur: Presentatie “voldoende stroom voor glastuinbouw” door Jeroen Larrivee van Blue Terra.
17.30 uur: Kan het hoogspanningsnet de glastuinbouw in 2040 van voldoende elektriciteit voorzien en welke rol speelt de glastuinbouw voor de netbalancering nu en in de toekomst? Presentatie van Robert Kuik, hoofd netplanning van TenneT
17.45 uur: Welke keuzes maakt de tuinder voor elektriciteitsproductie en -afname in deze tijd. Hoe kijkt de tuinbouwpraktijk naar de beelden van de toekomst. Presentatie door Eric van Heijningen, financieel directeur van Combivliet.
18.00 uur: Discussie met panel van de sprekers
18.30 uur: Voorstellen nieuwe programmaregisseur Martin van der Hout
18.35 uur: Afsluiting door Jolanda Heistek, directeur Greenport West Holland
18.40 uur: Stamppot-buffet en ontmoetingsmogelijkheid
19.30 uur: Einde bijeenkomst

 Pin It on Pinterest