Jaarplan 2024

Op dinsdagmiddag 4 juni is in het World Horti Center de MeetUp4 van het Talentenprogramma ‘Verzilver je talent’. De bijeenkomst is bestemd voor Bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers, business developers bedrijfsleven, innovatoren en studenten.

Studenten uit verschillende disciplines komen vaak tot onverwachte innovaties en dat is interessant voor bedrijven. Het programma ‘Verzilver je talent’ van het Ministerie van EZK verbindt talentenprogramma’s waarin studenten, docenten en bedrijfsleven samen werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

In deze talentenprogramma’s wordt gewerkt aan complexe maatschappelijke vraagstukken, die alleen oplosbaar zijn door samen te werken tussen disciplines, sectoren en partijen. De inzet hierbij is om verbindingen tussen verschillende vakgebieden te leggen (cross-overleren) binnen en buiten sectoren en te ondernemen vanuit diverse culturele achtergronden. Het programma maakt zichtbaar wat er gebeurt in deze talentenprogramma’s, stimuleert samenwerking en brengt inspirerende voorbeelden onder de aandacht én helpt de talentenprogramma’s zich verder te ontwikkelen. De samenwerking is publiek-privaat georganiseerd.

Programma 4 juni 2019
12.00 uur: Start met netwerklunch á la cross-overs op het ontvangstplein van het World Horti Center
13.00 uur: Welkom door Ineke Lemmen (programmamanager ‘verzilver je talent’, ministerie EZK), Woody Maijers (lector InHolland)
13.10 uur: Gonneke Leereveld, directeur Managemindgroup
13.30 uur: Introductie op de werkwijze van het WHC en het bedrijvennetwerk:
13.45 uur: Samenwerken: noodzakelijk voor innovatieve productontwikkeling door Miranda van den Ende, directeur Tomatoworld
14.00 uur: ‘All climate kas’ als voorbeeld van samenwerking van MBO, HBO en bedrijven door Atie de Gier, directeur MBO Westland
14.15 uur: Meer studenten aan de slag met innovaties: studenten van InHolland aan het woord over hun leer-en werkervaringen
14.45 uur: Kennismaken in groepen op de beursvloer met ondernemers onder begeleiding van studenten
15.30 uur: Vervolg op ontvangstplein met pauzedrankje
16.15 uur: Wrap up en afsluiting
16.30 uur: Borrel

Bekijk de flyer over de bijeenkomstPin It on Pinterest