Jaarevent 2023

Op dinsdag 4 juni jl. vond de vierde ‘MeetUp’ plaats in het kader van ‘Verzilver je talent’. Dit initiatief van het Ministerie van Economische Zaken verbindt verschillende talentenprogramma’s in Nederland waarin studenten, docenten en bedrijfsleven samenwerken aan innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. De deelnemers werden dit keer ontvangen in het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk. Dagvoorzitter van MeetUp4 was Woody Maijers, lector aan de Hogeschool InHolland Delft en programmamanager van het innovatiepact van Greenport West-Holland.

Download de flyer met het verslag van de Meetup

Het WHC werd ruim een jaar geleden geopend en geldt als hét kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Directeur Erwin Cardol vertelde over de unieke manier van samenwerken onder één dak. “WHC is een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. Dagelijks bewegen zo’n 1.200 studenten zich door het gebouw en jaarlijks komen hier zo’n 40.000 internationale vakmensen over de vloer.” Cardol gaf aan dat drie bestaande mbo’s uit de omgeving -Lentiz, Albeda en Mondriaan- in het WHC onder de naam MBO Westland samen invulling geven aan het onderwijs. Dat doen zij met opleidingen op gebied van Horti, Tech, Business en Health. De aanwezigheid van een permanente expositie van 119 bedrijven én 36 onderzoekskassen maakt het WHC volgens Cardol tot een bijzondere centrale ontmoetingsplaats.

Volgens Atie de Gier, directeur van Lentiz en MBO Westland, is samenwerking geen doel op zich. “Ik zie het als een voertuig waar je met elkaar in stapt en je bepaalt samen waar je heen gaat.” De duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven binnen het WHC is volgens haar voor alle partijen van belang. “Als scholen kunnen wij niet alle ontwikkelingen bijbenen, daarom is het heel waardevol om samen op te trekken. Niet alleen op de momenten dat er grote behoefte is aan personeel, maar ook op de momenten dat dat minder het geval is. Inmiddels zijn ruim veertig bedrijven hier direct betrokken bij het onderwijs, waardoor zij medeverantwoordelijk zijn voor de opleiding van toekomstige werknemers. Zij leveren gastdocenten, maar studenten kunnen ook innovatieopdrachten direct bij de bedrijven zelf ophalen.”

Complete kenniskolom

Hoewel in het WHC enkel mbo’s zijn gevestigd, wordt wel intensief samengewerkt met hbo’s en universiteiten. Hogeschool InHolland Delft werkt met een eigen talentenprogramma bijvoorbeeld aan het flexibel inrichten van leerroutes op het gebied van Vertical Farming voor bachelor-en masterstudenten. Hiertoe wordt onder andere gebruik gemaakt van de all-climate-kas die mede op initiatief van MBO Westland in Naaldwijk werd gebouwd. In deze kas, die tijdens de MeetUp werd bezocht, kunnen alle klimaten ter wereld kunnen worden nagebootst. Verschillende onderzoeksprojecten zijn hier inmiddels door mbo, hbo en bedrijfsleven samen opgezet.

De universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam (Erasmus) zijn op hun beurt een alliantie aangegaan binnen de Greenport Hub. Vanuit het World Horti Center bestond zowel de wens om te komen tot een innovatieagenda als de wens om met wo-kennisinstellingen samen te werken. Vanuit de Greenport Hub, bestond de wens om nauw met het bedrijfsleven samen te werken. “Hierdoor is de kenniskolom binnen het World Horti Center compleet”, liet Greenport Hub-coördinator Coen Hubers weten. “Het biedt ons als universiteiten de kans om buiten onze bestaande kaders toe te treden tot vraagstukken. En wij zijn actief bezig om onze studenten vanuit hun eigen intrinsieke motivatie te verbinden aan de tuinbouw.”

Volgens Miranda van den Ende, directeur van belevingscentrum Tomatoworld, betekent in één huis zitten nog niet dat je ook per definitie gaat innoveren. Je moet immers ook dezelfde taal spreken. Kwetsbaarheid is naar haar mening dan ook een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn, zo gaf zij aan. “Naast een innerlijke drang om iets te willen veranderen, moet je in een samenwerking ook bereid zijn iets van jezelf op te geven. En je moet door een andere bril durven kijken.” Van den Ende pleitte bovendien voor meer cross sectorale samenwerking.

De deelnemers kregen ‘s middags zelf de kans om in gesprek te gaan met bedrijven die vertegenwoordigd zijn in het WHC. Door middel van ‘speeddates’ maakten zij onder andere kennis met kasdekproducent Boal Systemen, chrysantenlabel Zentoo, duurzaamheidsinitiatief Greenhouse Marketeers, fustspecialist Beekenkamp Verpakkingen en technisch producent Van der Ende Group. De bedrijven gaven aan graag samen te werken met studenten en onderwijsinstellingen, juist ook vanuit andere vakgebieden dan de tuinbouw.

Enkele talentenprogramma’s mochten ook zichzelf aan de mede-deelnemers presenteren. HortiHeroes lichtte het project ‘Directeur voor één dag’ toe, waarbij studenten een dag meelopen met de directeur van een groot bedrijf. Vanuit InHolland Delft vertelden studenten over de initiatieven die zij zijn gestart, waaronder een concept voor gedroogde groenten, ‘groen vergaderen’ en een omgevingsbewust navigatiesysteem.

Self assessment tool

Tijdens MeetUp4 kwam gaf Gonneke Leereveld, directeur Managemindgroup, een korte terugkoppeling op de uitgevoerde nulmeting van deelnemers aan ‘Verzilver je talent’. In totaal werden dertien aangesloten talentenprogramma’s bekeken en geanalyseerd. Daarbij werd vooral gezocht naar overeenkomsten. Uit de programma’s kwam niet alleen een grote diversiteit aan thema’s naar voren, ook werd duidelijk dat de programma’s veelal interdisciplinair worden uitgevoerd in plaats van transdisciplinair.

“We doen nog te weinig met ketens en netwerken en de programma’s vragen om een meer brede organisatie en sturing”, liet Leereveld weten. “Daarom moeten we meer gaan leren van én met elkaar.” Leereveld introduceerde hiertoe een online self assessment tool. Het invullen van deze tool helpt om beter zicht te krijgen op de vormgeving van je eigen talentenprogramma én waar je graag naar toe zou willen ontwikkelen. De tool is beschikbaar via http://talentenprogramma.cross-overs.nl/.

MeetUp5 vindt plaats in de Kromhoutkazerne in Utrecht in samenwerking met het Ministerie van Defensie.Pin It on Pinterest