Jaarplan 2024

Menno Laan is de nieuwe Themacoördinator Energie binnen de Greenport. In die functie volgt hij Marc Wiese op. Menno zal zich als Themacoördinator onder meer bezighouden met het nieuwe EnergieAkkoord.

Menno Laan werkt sinds 1992 bij de Provincie Zuid-Holland en startte enkele maanden geleden als projectleider Warmte van het programma Energietransitie van de Provincie Zuid-Holland. Als onderdeel van die functie is hij nu dus twee dagen per week Themacoördinator Energie bij de Greenport.

“Ik wil de transitie naar duurzame warmte binnen de Greenport een stap verder brengen”, vertelt Menno. “Daarin speelt het EnergieAkkoord een belangrijke rol. Dat akkoord bereiden we nu voor; ik zie het als mijn rol om het zo concreet mogelijk te maken.
Dus: wat gaan de verschillende partijen binnen de Greenport precies doen om de energietransitie vorm te geven?”Pin It on Pinterest