Jaarplan 2024

Nico van Ruiten is aangesteld als Programmaregisseur EnergieAkkoord van de Greenport. Hij zal de uitvoering van het in oktober ondertekende EnergieAkkoord op zich nemen. Van Ruiten was voorheen onder meer voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster en aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, onder meer op het gebied van duurzame energie en voeding en gezondheid.

In oktober ondertekenden 36 partijen het EnergieAkkoord van de Greenport (zie https://greenportwestholland.nl/EnergieAkkoord-greenport-ondertekend/). Met het EnergieAkkoord maakt de Greenport de ambities concreet om in 2030 haar doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen (CO2-Stikstof), verduurzaming en energieverbruik.

Van Ruiten is vanaf 1 maart de Programmaregisseur van het EnergieAkkoord. Hij zal het werkplan van het akkoord uitvoeren. Dit houdt in dat hij onder meer deelprojecten coördineert, zorg zal dragen voor aantrekken van extra financiële middelen en werkt aan het vergroten van het (regionale) draagvlak voor het EnergieAkkoord.

Van Ruiten was tien jaar voorzitter van Glastuinbouw Nederland en is verbonden aan Energie Transitie Partners als kwartiermaker voor een Warmte Systeem Westland. “Ik wil mijn ervaring en kennis graag inzetten voor verdere energieverduurzaming van de Greenport. Niet alleen in de primaire glastuinbouw, maar juist ook bij handels- en verwerkingsbedrijven en in relatie met woningbouw en bedrijventerreinen. Want bij een integrale benadering is de meeste winst te behalen.”

Nico van Ruiten is als volgt te bereiken:
energie@greenportwestholland.nl
06 – 222 84 714

 Pin It on Pinterest