Jaarplan 2024

Het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland heeft dertien nieuwe partners. Gasunie, Uniper, Havenbedrijf Rotterdam, Evides, Duurzaam Voorne/Hydreco GeoMEC en TU Delft (faculteit 3mE) en zeven warmtecoöperaties uit het Westland hebben het akkoord ondertekend. Daarmee komt het totaal aantal partners op bijna vijftig.

In de glastuinbouw wordt er met onderzoek, innovatie, praktijktoepassingen en veel projecten hard gewerkt aan een klimaatneutrale sector in 2040. Dat doel is ook vastgelegd in een EnergieAkkoord, dat in 2017 door 36 partijen in de Greenport werd ondertekend. Met het EnergieAkkoord verbindt Greenport West-Holland energieprojecten, zorgt voor kennisdeling tussen partners en wordt verantwoordelijk voor de gebiedsaanpak glastuinbouw in het kader van het Klimaat- en Energie Akkoord. Ook levert zij een sectorale inbreng in de Regionale EnergieStrategie.

De ontwikkeling van warmtenetten gevoed door havenwarmte en door duurzame bronnen zoals geothermie is een van de belangrijke actuele thema’s. De levering van voldoende externe CO2 is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Daarnaast is er aandacht voor toepasbaarheid van nieuwe mogelijkheden zoals smart grids, waterstof, hoge temperatuuropslag en aquathermie in de glastuinbouw. Het EnergieAkkoord in de Greenport loopt nog tot en met 2020.

Dertien nieuwe partners

Tijdens een bijeenkomst in TU Delft zetten dertien nieuwe partners hun handtekening onder het EnergieAkkoord: Gasunie, Uniper, Havenbedrijf Rotterdam, Evides, Duurzaam Voorne/Hydreco GeoMEC en TU Delft (faculteit 3mE) en zeven warmtecoöperaties uit het Westland. Erik Persoon van coöperatie Trias Westland: “Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken kun je het beste samenwerken met andere partijen. Daarom is het niet meer dan logisch dat voor de verduurzaming van de tuinbouw partijen zich aansluiten bij het EnergieAkkoord.”

Bas van Eijk van Evides: “Evides Waterbedrijf heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn en wil dat onder meer bereiken door deel te nemen aan deze samenwerking.” Namens Gasuni ondertekende René Schutte het EnergieAkkoord: “Gasunie is een publiek bedrijf met een publieke taak, zeker ook als het gaat om energietransitie. Energie-infrastructuur speelt daarbij een belangrijke rol. Om deze transitie te kunnen versnellen, moeten we ook regionaal en binnen de hele keten samenwerken. Het EnergieAkkoord is zo’n initiatief dat hier een goede bijdrage aan kan leveren.”

Bekijk de foto’s van de ondertekening

 Pin It on Pinterest