Jaarplan 2024

Per november neemt Judith van Heck de taak van projectleider van het Fieldlab Vertical Farming Zuid Holland over van Gus van der Feltz. Judith is vanuit haar rol als community builder Indoor Farming Nederland, vanuit Greenport West-Holland, al bekend met het project. Ze is door Greenport West-Holland in overleg met de consortiumpartners van het Fieldlab gevraagd de taken van Gus over te nemen. 

Gus heeft een nieuwe uitdaging aangenomen bij het bedrijf 30MHz. Een uitdaging die hij niet kon combineren met de taak van projectleider. Het Fieldlab loopt nog tot halverwege 2023. Inmiddels is het consortium bezig met het verkennen van de mogelijkheden voor een vervolg. 

 Pin It on Pinterest