Jaarplan 2024

Kenniswerkplaats: ondernemers en studenten samen aan de slag

Veel ondernemers stellen zich de vraag: hoe kan ik mijn marge blijvend verbeteren? Een deel van de oplossing zit aan de marktkant, zoals meer vraaggestuurd produceren en inspelen op consumentenwensen. In de Kenniswerkplaats Consument, Markt en Keten gaan ondernemers en studenten samen aan de slag met concrete doe-projecten op het thema ketentransitie.

De Kenniswerkplaats Consument, Markt en Keten is een initiatief van het Centre of Expertise Greenports en Topsector Tuinbouw& Uitgangsmaterialen (T&U). Via de Kenniswerkplaats willen zij het marktgericht denken en handelen van ondernemers in de sector T&U te versterken.

Voor o.a. nieuwe verdienmodellen en marktconcepten

In de Kenniswerkplaats gaan ondernemers aan de slag met concrete doe-projecten op het thema ketentransitie. Aan de hand van vragen die ondernemers hebben over consument, markt en ketens worden kennis en inzicht ontwikkeld. Denk hierbij aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, marktconcepten, waardeketens, product-marktcombinaties en samenwerkingsmodellen.

De doe-projecten worden uitgevoerd door het Centre of Expertise met inzet van (hbo-)studenten en docentonderzoekers, samen met de betrokken ondernemers. Binnen de Kenniswerkplaats Consument, Markt & Keten werken bedrijfsleven en onderwijs dus samen aan de ontwikkeling en toepassing van kennis.

Lage drempel

Voor deze nieuwe samenwerking hebben Topsector T&U en het Centre of Expertise Greenports middelen bij elkaar gevoegd, zodat de drempel om met experimenten te starten zo laag mogelijk is. Er is een budget beschikbaar van € 532.000 in 2016 en 2017.

Van deelnemende bedrijven wordt verwacht dat ze één derde van het projectbudget bijdragen. Dit kan in cash, maar ook ‘in kind’. De projectomvang kan variëren van bijvoorbeeld € 3.000 (eigen bijdrage €1.000) tot €30.000 (eigen bijdrage € 10.000).

Meedoen?

Bent u een ondernemer en heeft u een innovatief idee of een concrete vraag waarmee u samen met de Kenniswerkplaats aan slag wilt gaan? Meldt u zich dan bij Jan-willem Donkers 06-15279603 – janwillem.donkers@inholland.nl

 Pin It on Pinterest