Jaarplan 2024

Regenwater is het schoonst mogelijke gietwater. Maar enig nadeel: er is niet altijd voldoende van. Welk alternatief een bedrijf heeft, verschilt per gebied. Student Koen Heijstek onderzoekt namens  Glastuinbouw Nederland en Greenport West-Holland welk gietwater in welke regio de voorkeur heeft. Een mooi voorbeeld van gebiedsgerichte aanpak, die past in de WaterAmbitie van onze Greenport. 

In 2012 werd voor de gehele Nederlandse glastuinbouw een voorkeurenlijst voor gietwater vastgelegd. Die lijst is aan een herziening toe. Koen Heijstek doet een afstudeeronderzoek naar welke vormen van gietwater de voorkeur hebben in welk gebied in de Greenport West-Holland.

Waarom koos je voor een afstudeeronderzoek in de tuinbouw?

“Ik studeer Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens die studie staat vooral stedelijk water centraal. Maar ik ben geboren en getogen in ‘s-Gravenzande. En als je in het Westland woont, dan heb je geheid wel eens gewerkt in een kas. Tijdens mijn studie is er echter nauwelijks aandacht voor de glastuinbouw. Door een nieuwsbrief van Glastuinbouw Waterproof besloot ik te vragen aan Margreet Schoenmakers of ik kon meewerken aan een project binnen de tuinbouw.”

Wat onderzoek je precies?

“In 2012 is er een voorkeurenlijst voor gietwater opgesteld voor de gehele Nederlandse glastuinbouw. Regenwater staat op 1: dat is immers het schoonst. Maar tijdens droge periodes heb je er te weinig van, en tijdens natte periodes te veel. Dan kom je dus bij andere bronnen terecht, zoals effluent of grondwater met omgekeerde osmose. Welke andere bron de voorkeur heeft, verschilt echter per teelt en per gebied.”

Hoe ga je te werk?

“Voor mijn afstudeeropdracht spreek ik veel stakeholders in de Greenport West-Holland-regio. Zo breng ik per gebied de voorkeuren, de vraag en het aanbod in kaart. Dat doe ik dus per gebied, maar bij grote bedrijven misschien zelfs op bedrijfsniveau. Per gebied komt er dus een visie en een overzicht van kansen. Voor de zomer 2020 ben ik daarmee gereed. Dus ik hoop te komen tot een gedragen visie voor de hele Greenport West-Holland.”

Hoe bevalt het?

“Het is zeer leuk om te doen. Ik spreek veel mensen. En mijn onderzoek gaat over veel onderwerpen – van bassins tot effluent – en over veel verschillende lagen. Met dit onderzoek ga ik echt de diepte in.”

Samenwerking

Jolanda Heistek, programmamanager Greenport West-Holland: “De stageopdracht van Koen is een mooi voorbeeld hoe samenwerking in de Greenport-organisatie werkt. De inhoudelijke aansturing vindt plaats door de expert in dit geval Margreet Schoenmakers van Glastuinbouw Nederland. En als we spreken over de regionale inpassing en de verbinding met de tuinbouwomgeving, dan zijn verschillende partners van de Greenport van belang en Margreet in haar rol als themacoördinator Water van de Greenport. Deze combinatie is een ideaal uitgangspunt voor borging van de juiste hoeveelheid gietwater op de juiste plek in de Greenport West-Holland.”Pin It on Pinterest