Jaarplan 2024

Een duurzame samenleving is alleen mogelijk als ondernemers, kennisinstellingen en overheden samenwerken. Dat stelde Prins Carlos de Bourbon de Parme tijdens het vijfde Jaarevent van Greenport West-Holland. Volgens de directeur van stichting Compazz is de triple helix-samenwerking binnen de Greenport het bewijs van zijn stelling. “U bent een rolmodel voor de industrie.”

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Dit jaar vond het Jaarevent voor de vijfde keer plaats, namelijk in het Rabotorium van het World Horti Center in Naaldwijk. Het event – met dagvoorzitter Donatello Piras – trok circa 280 bezoekers, waarvan circa tweederde ondernemers.

Prins Carlos de Bourbon de Parme ging tijdens zijn presentatie in op de weg naar een duurzame wereld. Ondernemers spelen daarbij een cruciale rol, en hebben er ook een belang bij. “Juist niet-duurzaam ondernemen levert een risico op.” De tuinbouw heeft alles in handen om nóg duurzamer te worden: een hoge mate van techniek, veel ondernemerschap en de samenwerking binnen de Greenport. “Wat u doet is belangrijk, niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor onze eigen oude dag.”

Hij adviseerde de bezoekers aan het Jaarevent te kijken naar mogelijkheden, niet naar obstakels. Of om in de woorden van Wubbo Ockels te spreken: “kijk naar de ruimte tussen de bomen”. En kom in verzet tegen mensen die twijfelen aan klimaatverandering en aan het nut van duurzaam ondernemen. “Elke verandering brengt angst met zich mee. Dat begrijp ik. Maar verhef je stem als je twijfelaars hoort.”

Het goede doel

Paul Iske, Professor Open Innovation en ‘Chief Failure Officer’ bij het Instituut voor Briljante Mislukkingen, liet zien waarom mensen bang zijn voor innovatie: het kan mislukken. Terwijl je juist van mislukkingen kunt leren. Iske spreekt dan ook niet over faalkosten, maar over faalopbrengsten. Sta dus open voor het toeval, ook als het gaat om duurzaam ondernemen en samenwerken.

Irénke Meekma, algemeen directeur van Bakker Barendrecht, ging in op een ander aspect van samenwerken: het ‘postzegeldenken’. “De kracht van samenwerken gaat voorbij aan je erfgrens.” Ze was daarom ook positief over de samenwerking binnen de regio Greenport West-Holland. “Formuleer samen het goede doel”, adviseerde ze. Want of een probleem goed wordt opgelost (bijvoorbeeld het voorkomen van plastic verpakkingen) is afhankelijk van het grote doel (in dit geval: milieuwinst), wat bereikt wordt door minder verspilling.

Impact

Alle bezoekers aan het Jaarevent proostten na afloop op het vijfjarig bestaan van de Greenport. Adri Bom-Lemstra, voorzitter van de Greenport en gedeputeerde, riep de aanwezigen op zich op te stellen als ambassadeur van de Greenport: “Be good and tell it. Want we werken op veel mooie manieren samen, maar dat is buiten de sector nog onvoldoende bekend.”

Programmamanager Jolanda Heistek: “In de afgelopen vijf jaar is het aantal partners van de Greenport verdubbeld. En onze impact in de regio, nationaal en in Europa wordt steeds groter en breder. Daarmee is de Greenport West-Holland echt een netwerkorganisatie geworden die een belangrijke positie heeft met resultaatgerichte ambities, en die tot actie kan overgaan.”Pin It on Pinterest