Vacature
Programmasecretaris
Logistiek

Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw

Digitalisering is ook in de Nederlandse glastuinbouw niet meer weg te denken. De omvang van de glastuinbouwbedrijven en internationalisering nemen toe, terwijl de “groene vingers” van telers steeds schaarser worden. In het project “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw” ervaren glastuinbouwbedrijven wat groene digitalisering is, wat dit voor hun bedrijf kan betekenen en hoe het in de bedrijfsvoering geïntegreerd kan worden.

Focus op groene digitalisering

Telers beoordelen het gewas op basis van kennis en ervaring (“groene vingers”). Met deze beoordeling bepalen zij de juiste inzet van techniek en resources als energie, water en CO₂. “Groene digitalisering” is de unieke kennis van de teler die vertaald wordt naar digitale oplossingen en middelen. Groene digitalisering richt zich dus op het digitaliseren van de plant, de groei en het teeltmanagement wat daarvoor nodig is. Data-gedreven teeltmanagement maakt minder afhankelijk van menselijke kennis & ervaring én objectiveert de beoordelingen en beslissingen. Bezoek de website Groenedigitalisering.nl

Leertraject

Iedere partner in dit project laat met zijn expertise de eigenaren, medewerkers en toekomstige medewerkers (studenten) van glastuinbouwbedrijven zelf ervaren hoe je bedrijfsprocessen kunt optimaliseren en resources als arbeid, energie en water efficiënt in kunt zetten. In het project worden bijeenkomsten, trainingen, demonstraties en arenasessies georganiseerd voor bedrijven in de glasgroenten- en sierteelt. In deze bijeenkomsten wordt toelichting gegeven op vragen als: Wat kan er al met groene digitalisering? Wat geeft groene digitalisering aan voordelen op jouw bedrijf? En welke begeleiding is er bij het toepassen in de praktijk?

De vervolgstap is om deze digitalisering ook in te zetten voor managementbeslissingen. Elk bedrijf is anders en ook als eigenaar en bedrijfsleider moet je leren je eigen bedrijfsdata te interpreteren. Uitnodigingen om voornoemde bijeenkomsten bij te wonen, ontvangt u via uw netwerk van leveranciers of belangenbehartigers.

Praktijk

Sinds het project gestart is in 2021 zijn er twee use-cases gedefinieerd. Eén is gericht op de groenteteelt, de ander op sierteelt. Via deze use-cases wordt ervaring opgedaan met het implementeren en doorontwikkelen van data-gedreven teeltmanagement met data-integratie in de keten. In de use-case van groenteteelt is hiervoor met de betrokken partners een afdeling op het Delphy Improvement Centre ingericht. Voor zowel groente- als voor sierteelt zijn er pilots bij (groepen) telers opgestart, welke alle via deze weg tot in 2023 gevolgd en begeleid worden. Wilt u als teler ook als pilotbedrijf meedraaien, dan kunt u contact opnemen met Max van den Hemel E. [email protected] (glasgroenten) of Klaas van Egmond E. [email protected] (sierteelt).

In de etalage

In het toepassingsgebied van groene digitalisering is al veel kennis beschikbaar. Software, platforms en apps van verschillende bedrijven zijn in (door-)ontwikkeling en kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Al deze informatie komt op één centrale plek beschikbaar, in een “online etalage”. Aanbieders in dit werkveld kunnen hun product in de etalage zetten. Telers kunnen zich hierdoor verdiepen in de mogelijkheden en contact leggen met het bedrijf dat het beste past bij hun eigen bedrijf. Bezoek de etalage

Contactgegevens

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectleider Peggy Keijzer via [email protected]

Het project Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de Provincie Zuid Holland. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.

Partners in het project “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw” zijn Zentoo, Delphy Improvement Centre, Glastuinbouw Nederland, Hogeschool Inholland, Priva, Greenport West-Holland en Delphy.

 

Community builder

Brenda van den Berg

Brenda van den BergPin It on Pinterest