Jaarevent 2023
Kennis en Innovatie

Roadmap Next Economy Greenport

Greenport West-Holland is volop in beweging. Economische draaischijf van de Greenport is de glastuinbouw, één van de innovatiefste sectoren in Nederland. Maar ook één die onder druk staat. Groeiende internationale concurrentie, prijzen onder druk, smalle marges, een verzadigde markt en toenemende versnippering. Bovendien is er weinig aanwas van innovatieve ondernemers.

De Greenport moet zich dus opnieuw uitvinden. Dat vraagt om een transitie naar een hoogwaardige, multifunctionele, duurzame Greenport; om een heroriëntatie: een cultuuromslag, een nieuw soort ondernemerschap, en een nieuwe vorm van samenwerken. Dat is de kern van de Roadmap Next Economy Greenport.

In onderstaande film een terugblik.

Streefbeelden Greenport

Tijdens de Arenasessies is gewerkt aan een aantal streefbeelden voor de Greenport in 2050. Hieruit zijn de volgende streefbeelden gekomen:

Gezondheidscentrum

Het is 2050 en sinds de eeuwwisseling heeft er in Nederland een paradigmaverschuiving plaatsgevonden: een maatschappelijke omslag in gezondheidsdenken. De Greenport heeft zich omgevormd tot ‘Gezondheidscentrum’. We richten ons veel minder op herstel en veel meer op het voorkomen van ziekten: gezond blijven in plaats van gezond worden. Wij eten niet langer op grote schaal ongezond voedsel en de leefkwaliteit in steden is sterk verbeterd. Het aantal klachten en ziekten (denk aan hart- en vaatziekten, diabetes, kanker) is dan ook ink gereduceerd en medicijnen en medische ingrepen zijn minder relevant geworden. De apotheek heeft plaatsgemaakt voor de groentezaak: paprika’s in plaats van pillen.

Greenpark in DeltastadNL

Het is 2050 en er is veel veranderd sinds 2017. Vervuilende, lineaire en fossiele praktijken hebben plaats gemaakt voor duurzame processen die zichzelf volledig circulair en op schone energie draaiende houden. Dit geldt ook voor de voedselproductie. Als je terugkijkt, is het ondenkbaar dat er vroeger groente vernietigd werd. Maar wat nog het meest is veranderd: het landschap. Het onderscheid tussen stad en achterland is volledig verdwenen. Nederland staat internationaal bekend als één grote DeltastadNL waarin wonen, werken, clean-tech industrie en voedselproductie is opgenomen. Het gebied van de voormalige Greenport Westland- Oostland en de omliggende stedelijke agglomeraties is getransformeerd tot één groot, aantrekkelijk woon- werk- en productiegebied: “Greenpark”.

Chlorophyl Valley

In 2050 is de Greenport veranderd in Chlorophyl Valley (in 2017 werd Chlorophyl nog als Chlorophyll geschreven). De traditionele sector van het begin van deze eeuw heeft plaats gemaakt voor een bonte, dynamische verzameling van bedrijven in allerlei soorten en maten. Er wordt smaak gemaakt, textuur en vorm. Er wordt geëxperimenteerd. Er wordt uitgewisseld. Financiers zijn er als de kippen bij wanneer een nieuwe beloftevolle start-up zich meldt, want Chlorophyl Valley is van de makers.

Meer over de streefbeelden leest u in het document Roadmap Next Economy Greenport. Dit document kunt u downloaden via de link in de rechterbalk van deze pagina.

Transitiepaden

We tellen terug. Stel, het is 2050 en een of meer streefbeelden zijn werkelijkheid geworden. Hoe is dat gebeurd? Welke ontwikkelingen hebben daartoe geleid? En wie waren daar de aanjagers van? En waarom dan? Hoe dan? Daarom is gewerkt aan zogenoemde ’transitiepaden’: verhalen over hoe de Greenport zich naar de streefbeelden van 2050 heeft ontwikkeld.

Tijdens de Arenasessies zijn zes transitiepaden besproken. Het zijn zes verschillende, inhoudelijke paden die elkaar op verschillende manieren kunnen versterken, en die steeds in eigen combinaties tot specifieke streefbeelden kunnen leiden.

 • Naar betekenisvol leven
 • Naar een aantrekkelijk greenparklandschap
 • Naar smart health
 • Naar basisvoedselinkomen
 • Naar nutra-molecular refinery
 • Naar een energie-positieve, circulaire greenport

Meer over de transitiepaden leest u in het document Roadmap Next Economy Greenport. Dit document kunt u downloaden via de link in de rechterbalk van deze pagina.

Business cases

Hoe kunnen we de toekomst dichterbij brengen? Dat vraagt concrete businessideeën. Tijdens de laatste Arenasessies werden de volgende businessideeën besproken:

 • “Local sustainable smart heat grid”
 • “Van vers naar rijke extracten en stoffen”
 • “Personalised Food”
 • “Basisvoedselinkomen”
 • “EdenLiving”

Meer over de businessideeën leest u in het document Roadmap Next Economy Greenport. Dit document kunt u downloaden via de link in de rechterbalk van deze pagina.

In onderstaande video’s worden de businessideeën gepresenteerd. Gebruik de pijlen in de onderste video’s om te navigeren.

 

De Greenport in 2050

Bekijk de visie van Rob Baan (Koppert Cress) op de Greenport in 2050.

Initiatiefnemers

logo Gemeente Westland

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest