Jaarevent 2023

In het Rabotorium van het World Horti Center is de Roadmap Next Economy Greenport gepresenteerd. Dit document is de richtingwijzer voor de toekomst en beschrijft ‘streefbeelden’ voor de Greenport in 2050 en de transitiepaden daarnaartoe tussen nu en 2030. De Roadmap is tot stand gekomen tijdens een aantal Arenasessies met ondernemers en experts van binnen en buiten de sector, onder leiding van transitieprofessor Jan Rotmans (DRIFT). Opdrachtgever van de Roadmap Next Economy Greenport is de Greenport West-Holland.

Afgelopen jaren is de Greenport nauw betrokken bij de Roadmap Next Economy (RNE) van de regio Rotterdam-Den Haag. Hierbij wordt gezocht naar de toekomst van de regionale economie. Op basis van de RNE namen Greenport West-Holland, Rabobank Westland, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland het initiatief voor een Roadmap Next Economy Greenport: in dit proces staat het tuinbouwcluster centraal, alsmede de cross-overs naar andere sectoren als de haven, gezondheidszorg en bebouwde omgeving.

Aanleiding voor de Roadmap Next Economy Greenport is onder meer groeiende internationale concurrentie, de druk op de prijzen, smalle marges, een verzadigde markt, toenemende versnippering en weinig aanwas van innovatieve ondernemers. “De Greenport moet zich dus opnieuw uitvinden. Dat vraagt om een transitie naar een hoogwaardige, multifunctionele, duurzame Greenport; om een heroriëntatie: een cultuuromslag, een nieuw soort ondernemerschap, en een nieuwe vorm van samenwerken”, stellen de initiatiefnemers Greenport West-Holland, Rabobank Westland, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland.

Onder leiding van transitieprofessor Jan Rotmans van DRIFT vond het afgelopen jaar een aantal zogenoemde Arenasessies plaats. Dit leidde tot een toekomstvisie op de Greenport als icoon van de nieuwe, circulaire, digitale economie. “De nieuwe economie tekent zich op regionale schaal af”, vertelde Jan Rotmans. “Wat je nodig hebt voor een transitie naar de nieuwe economie zijn netwerkorganisaties, zoals de Greenport.”

Die toekomstvisie – met bijbehorende ‘streefbeelden’ – en de route daarheen – de zogenoemde ‘transitiepaden’ – is uitgewerkt in de vorm van innovatie- en doorbraakprojecten en een investeringsstrategie voor de korte en de lange termijn. Deze visie en uitwerking is maandag 9 april gepresenteerd in het Rabotorium van het World Horti Center in Naaldwijk. Rotmans: “De Roadmap Next Economy Greenport is geen blauwdruk, maar een richtingwijzer met een aantal uiteenlopende paden.” Daarnaast werd tijdens de goed bezochte bijeenkomst de regionale scan ‘Kansen in de regio circulair’ van Rabobank, KPMG en MVO Nederland gepresenteerd.

Meer informatie over de Roadmap Next Economy Greenport vindt u op www.greenportwestholland.nl/roadmapgreenport/.Pin It on Pinterest