Jaarplan 2024

Rutger Lommerse is per 1 november de programmasecretaris van Greenport Nederland, het aanspreekpunt voor Greenport Nederland. Vanuit de Greenport Nederland Board krijgt hij de opdracht de regionale Greenports te verbinden en een gemeenschappelijk werkplan voor Greenport Nederland aan te scherpen, samen met de regionale Greenport-programmamanagers, en te faciliteren.

Greenport Nederland werkt vanuit de samenwerking tussen de zes Greenports (waaronder Greenport West-Holland), bedrijfsleven, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg, het Rijk en onderwijs- en kennisinstellingen. Samen werken we richting een landelijk Tuinbouwakkoord.Pin It on Pinterest