Jaarplan 2024

Eén vraag domineerde de gesprekken de afgelopen weken. Grote kans dat u die vraag ook heeft gesteld, of heeft mogen beantwoorden.

‘Mag het nog?’

Van mij wel. Elkaar een goed nieuwjaar wensen mag wat mij betreft zo ongeveer het gehele jaar. Daarvoor is het nooit te laat. Daarom bij deze: de beste wensen voor 2018!

Een goed nieuwjaar is het voor de Greenport zeker. Want de komende week bereiken we een enorme mijlpaal: de ondertekening van het Innovatiepact. Met die ondertekening versterken we samen de innovatiekracht van de Greenport.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de totstandkoming van het Innovatiepact. Zo was er enkele maanden geleden een inspiratiebijeenkomst: daar gaf een groot aantal partijen aan het Pact te willen ondertekenen.

Het Innovatiepact krijgt dus ongeveer dezelfde opzet als het EnergieAkkoord, dat enkele maanden geleden werd ondertekend door 35 bedrijven, overheden en (kennis)organisaties. Die opzet houdt kort gezegd in: één agenda, één werkwijze: samen met betrokkenen vanuit gezamenlijke ambities concrete acties bespreken, die acties vastleggen, en vervolgens zo veel mogelijk partijen verbinden en committeren. Die partijen worden daarbij vervolgens vanuit het Innovatiepact ondersteund met menskracht en faciliteiten.

Het EnergieAkkoord en het Innovatiepact zijn dus ontstaan in samenwerking en co-creatie. Een vorm die goed past bij de Greenport. We zijn immers zelf ook een samenwerking, een dynamisch netwerk. De handen ineenslaan zit ons in de genen en dat ‘virus’ verspreiden we graag over de regio en ver daarbuiten. Kijk bijvoorbeeld ook naar de totstandkoming van de Gebiedsverkenning Oostland, waarover u in deze Update meer leest.

Ik heb op deze plek vaker aangedrongen op meer samenwerking. Binnen het regionale tuinbouwcluster, binnen de regio, landelijk en internationaal. En niet voor niets. Samenwerken is volgens mij de beste manier om de toekomst tegemoet te treden.

Samenwerking wordt niet voor niets gezien als een van de belangrijke vaardigheden van de 21e eeuw (zie bijvoorbeeld de website Curriculum Van De Toekomst van SLO. En top 10 skills in 2020 World Economic Forum).

De Economic Board Zuid-Holland heeft de colleges van de Zuid-Hollandse gemeenten opgeroepen meer samen te werken. Dit is volgens de EBZ nodig om ‘als regio onze positie richting het Rijk en Europa versterken’. Samen met de EBZ werkt de Greenport aan Feeding & Greening the Mega-cities en de cross-over Life Science & Health – Tuinbouw.

Het Innovatiepact is dus geen co-creatie omdat we dat wel zo makkelijk vinden; zonder samenwerking geen innovatie, zo leest u ook in de berichten over bijvoorbeeld Tuinder Tom en aardwarmte in deze Update. Dus op de vraag ‘Mag het nog, u een goed nieuwjaar wensen’ is het allerbeste antwoord: ‘Natuurlijk, als we maar sámen aan dat goede nieuwe jaar werken’!

Jolanda Heistek
Programmamanager GreenportPin It on Pinterest