Jaarplan 2024

“Om de energietransitie te versnellen is samenwerking nodig tussen overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Daar wil ik me van harte voor inzetten”, vertelt Nico van Ruiten, die onlangs werd aangesteld als Programmaregisseur EnergieAkkoord de Greenport.

In oktober ondertekenden 36 partijen het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland (zie https://greenportwestholland.nl/EnergieAkkoord/). Met het EnergieAkkoord maakt de Greenport de ambities concreet om in 2030 haar doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen (CO2-Stikstof), verduurzaming en energieverbruik.

In het EnergieAkkoord is ook de aanstelling van een Programmaregisseur opgenomen. Onlangs maakte de Greenport bekend dat Nico van Ruiten die functie zal vervullen. Van Ruiten was voorheen ondernemer, en de afgelopen tien jaar was hij voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Van Ruiten: “Om de energietransitie boven het niveau van individuele bedrijven te tillen is samenwerking nodig. En daar wil ik me graag voor inzetten.”

Wat is de belangrijkste taak van de Programmaregisseur?

“Heel concreet is dat: werken in de richting van de doelen van het EnergieAkkoord door bestaande initiatieven te ondersteunen en nieuwe initiatieven op gang te helpen, en door knelpunten te helpen oplossen. Ofwel: resultaatgericht werken in de energietransitie. Dat betekent samenwerken waar dat meerwaarde heeft. Met samenwerking bereik je namelijk meer en kun je elkaar versterken. Die samenwerking moet zich dan niet alleen richten op de primaire sector, maar ook op andere bedrijven binnen de sector – zoals transport en handel, bedrijven buiten de sector, overheden en kennisinstellingen.”

Kunt u daar een voorbeeld van dat versterken noemen?

“Zeker. Een warmtesysteem is interessant voor zowel de glastuinbouw als voor bijvoorbeeld woonwijken. Of neem een Smart Grid: die ontwikkeling is relevant voor meer bedrijven dan alleen binnen de glastuinbouw. Die stakeholders verbinden wordt dus een van mijn belangrijkste taken.”

Wat zijn de eerste stappen die u de komende tijd neemt?

“Ik zal starten met het inventariseren van individuele initiatieven op het gebied van energietransitie. Bij dat inventariseren hoort het in kaart brengen van mogelijke knelpunten. Zo is regelgeving vaak gebaseerd op een oude situatie, en loopt dus vaak achter op de praktijk. Daarnaast gaat het om grote investeringen en is energietransitie een kennisintensief traject. Door die knelpunten te bundelen kun je beter werken aan de oplossing, bijvoorbeeld door het leggen van verbindingen en door lobby richting overheden.”

Waarom wilde u Programmaregisseur worden?

“Ook in mijn vorige functie speelde de energietransitie een grote rol. Daarbij komt dat ik me maatschappelijk en zeker bij de Greenports betrokken voel. Daardoor sprak de functie van Programmaregisseur me zeer aan. En ik ben blij dat ik die kennis, ervaring en netwerk kan inzetten voor een versnelling van de energietransitie.”Pin It on Pinterest