Jaarplan 2024

Stagiaires zijn het visitekaartje van je bedrijf. Steek daarom voldoende tijd en energie in een goede begeleiding en geef studenten de kans te leren in het bedrijf, adviseert Atie de Gier, directeur van MBO Westland. “Elke jongere heeft een netwerk: daar vertelt hij of zij over ervaringen met jouw bedrijf.” Lees verder

MBO Westland is het samenwerkingsverband van Lentiz onderwijsgroep, ROC Albeda en ROC Mondriaan. “Samen hebben ze een breed aanbod van mbo-opleidingen”, vertelt Atie de Gier, die werkt voor Lentiz onderwijsgroep en vanuit haar functie directrice is van MBO Westland.

ROC Albeda is gespecialiseerd in handel, economie, secretarieel en administratie, ROC Mondriaan in zorg en dienstverlening, en Lentiz onderwijsgroep biedt groene opleidingen, zoals floral design en opleidingen op het gebied van watermanagement en hortibusiness.

“Voor de profilering van die opleidingen was het goed met één gezicht naar buiten te treden en sommige faciliteiten te delen. Vandaar de start van MBO Westland, dat gevestigd is in het World Horti Center. Binnen die federatie zijn de drie partners zelfstandig.”

Hoogwaardige stages

Voor alle drie de partners zijn stageplaatsen essentieel. Ze zorgen immers voor een belangrijk deel voor de aansluiting van onderwijs op de praktijk. “Gelukkig is het aanbod van stageplaatsen goed”, vertelt Atie. “Wat alleen sommige bedrijven nog niet weten is dat stageplaatsen ook door groepen studenten kunnen worden ingevuld: daardoor is nog meer maatwerk mogelijk.”

Aan stageplaatsen dus geen gebrek. Toch heeft Atie een wens. “We zouden graag nog meer hoogwaardige stageplaatsen bieden. Wat dat betekent? Dat wij als onderwijs zorgen voor een goede voorbereiding en stageopdrachten en dat bedrijven tijd en menskracht steken in de begeleiding van studenten en ruimte te geven om echt te leren in het bedrijf. Bijvoorbeeld door een student de kans te geven om langs verschillende afdelingen stageopdrachten uit te voeren en ervaring op te doen. Want een stage is bij uitstek het moment om van een student een topstudent te maken.”

Reclame voor je bedrijf

Door een student een goede stage te bieden werk je aan de toekomst van je eigen bedrijf, vertelt De Gier. Het is namelijk een doeltreffende manier om toekomstige werknemers te vinden. Enerzijds doordat de student zelf misschien blijft ‘plakken’ of in de toekomst solliciteert (en dus ervaring heeft met het bedrijf), anderzijds omdat studenten een interessant netwerk hebben. “Daarmee is een stagiair dus reclame voor je bedrijf.”

Lentiz onderwijsgroep en Lentiz MBO Westland en Oostland zijn partner van het Greenport Innovatiepact.Pin It on Pinterest