Jaarplan 2024

Glanzend grijs: een beitel zo hard als diamant, een champagnefles en een stralende zon. Ingrediënten voor de start van de eerste boring van Aardwarmte Polanen. Met het stukslaan van de champagnefles is de boorkop traditioneel ingewijd. De boring naar aardwarmte van de eerste put tot een diepte van 2,3 kilometer is op dinsdag 4 april officieel gestart. Hiermee is de weg klaargemaakt om CO2-uitstoot in het Westland verder te verminderen. De ontwikkeling betekent op termijn een forse verduurzaming vergelijkbaar met het jaarlijkse warmteverbruik van meer dan 20.000 woningen.

“De komende jaren gaat collectieve warmte echt een ontzettend belangrijke rol spelen om onze woningen en gebouwen te verduurzamen. Samen met de telers uit het Westland en de gemeente maken we een eerste stap door hier de glastuinbouwsector van warmte te voorzien. Met als ambitie straks ook woningen via Warmte Netwerk Westland aan te sluiten”, zegt Tarek Hopman, gebiedsmanager HVC.

Het publieke bedrijf HVC realiseert het aardwarmteproject Polanen samen met de warmtecoöperatie Polanen. Volgens warmtecoöperatie Polanen past het in de bedrijfsfilosofie van telers om over te schakelen op duurzame energie. ”Dat is ook de boodschap van onze coöperatie: wij doen mee aan de verduurzaming van het Westland. We gaan op een duurzame manier met energie om en kunnen misschien landelijk wel een voorbeeldfunctie vervullen”, zegt Robin Schaap, voorzitter van de coöperatie.

Het project Polanen ligt in Monster ten noordwesten van het eerder gerealiseerde aardwarmteproject Trias Westland. HVC gaat in dezelfde geologische aardlaag boren. De warmte ligt opgeslagen in een aardlaag op een diepte van 2.300 meter. Na de twee boringen kunnen we met een brontest vaststellen of de beoogde 20 megawatt aan warmte daadwerkelijk aanwezig is.

De afgelopen weken is de boortoren vanuit Maasdijk vervoerd en weer opgebouwd in Monster. Het boorteam is bekend met de boortoren, wat bijdraagt aan een efficiënte start op de nieuwe aardwarmtelocatie aan de Madeweg. De vraag naar boortorens is groot. Door de projecten aan elkaar te koppelen kunnen we snel achter elkaar stappen zetten om de verduurzaming te realiseren.Pin It on Pinterest