Jaarplan 2024

Komende week gaat het onderzoeksprogramma REWIRE van NWO van start. Dit onderzoek naar duurzame landbouw en tuinbouwtransitie kijkt naar hoe innovatie plaatsvindt in samenwerkingsverbanden. Partners zijn onder meer Greenport West-Holland, MBO Lentiz,  Forever Plants,  Provincie Zuid-Holland en gemeente Waddinxveen. Het onderzoek vindt op verschillende niveaus plaats: zowel op organisatieniveau als in de zogenaamde ’transitielabs’ van het programma Circulaire Metropool en andere programma’s (zoals het Innovatiepact).Pin It on Pinterest