Jaarplan 2024

Op 15 april start het project ‘Jongeren als ambassadeur’. Doel van dit project is scholieren en studenten een reëel beeld geven van de mogelijkheden van de glastuinbouw. 

Uit onderzoek uit 2018 van Colland Arbeidsmarkt blijkt dat jaarlijks maar liefst 8880 medewerkers de glastuinbouwsector uitstromen. Daar tegenover staat een instroom van slechts 7930 nieuwe medewerkers. 67% van het aantal medewerkers dat uitstroomt zijn jongeren tot 25 jaar. Tijd om deze groep bewust te maken van de carrièremogelijkheden en kansen in de glastuinbouw!

Scholieren die in de sector vakantiewerk doen willen later ‘een echte baan’. Toch gaat het bij de uitstroom zeker niet alleen om vakantiekrachten. Uit het onderzoek blijkt dat scholieren en studenten geen reëel beeld hebben van wat de glastuinbouwsector te bieden heeft qua banen en mogelijkheden. Daarom start Glastuinbouw Nederland het project ‘Jongeren als ambassadeur’.

Tijdens het project worden scholieren en jongeren die in de sector werken verleid om in hun netwerk ambassadeur van de glastuinbouw te zijn. Daarnaast worden telers bewust gemaakt welke positie en rol zij hebben om deze jongeren, die werkzaam zijn in het eigen bedrijf, te verleiden om de sector te zien als aantrekkelijke werkgever.

Programma

Het startschot van ‘Jongeren als ambassadeur’ is op 15 april van 16.30-18.00 uur bij Glastuinbouw Nederland: Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE, Zoetermeer. Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland geeft tijdens deze bijeenkomst een toelichting op het belang van het thema arbeid voor de toekomst van de glastuinbouw. De ondernemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland licht het meerjarenbeleidsplan toe en gaat in het bijzonder in op de zes speerpunten voor 2019, en projectleider Agnes van den Berg vertelt over de opzet van het project.

U kunt zich online aanmelden voor deze bijeenkomst.Pin It on Pinterest