Jaarplan 2024

Glastuinbouwbedrijven worden steeds vaker ontdekt voor Nederlandse en buitenlandse investeerders. Het gaat vooral om investeringen in toeleveranciers aan de glastuinders. In de afgelopen 3,5 jaar is er vier keer zoveel meer geparticipeerd in kennisintensieve tuinbouwleveranciers vergeleken met de periode daarvoor. Deze stroomversnelling van participaties komt mede door de sterke internationale groei van de glastuinbouw, grote hoeveelheid beschikbaar kapitaal in de markt en het onderlinge aanjaageffect in de sector. Verwachting is dat deze trend zich in de nabije toekomst zal voortzetten. Dat onderzocht Buck Consultants International (BCI) in een quickscan in opdracht van InnovationQuarter, de gemeenten Westland en Lansingerland.

Hoewel de investeringen bijna twee keer zo vaak van Nederlandse bedrijven komen als van buitenlandse investeerders, ligt de focus van deze quickscan vooral op de buitenlandse participaties in kennisintensieve bedrijven in de tuinbouwtoelevering. Veredeling, kassenbouw, teelt- en klimaatsystemen vallen daarmee binnen de scope en kwekers, logistiek dienstverleners, groothandel en verpakkingen niet. In de periode 2019-2022 is in 44 van de 136 onderzochte kennisintensieve tuinbouwtoeleveranciers in Zuid-Holland geparticipeerd. Dat is vier keer zoveel als in de periode daarvoor 2015-2019. De meeste participaties worden gedaan door bedrijven die actief zijn in het Greenportcluster, gevolgd door investeringsmaatschappijen en bedrijven van buiten de sector.

Vanuit strategische motieven is participatie een logische stap voor diverse glastuinbouw-toeleveranciers. Men ziet daarbij vooral kansen in bepaalde (internationale) product-marktcombinaties, technologische ontwikkeling, professionalisering, bedrijfsoverdracht en financiële motieven.

“Het onderzoek laat zien dat investeerders de waarde, kracht en enorme potentie van onze glastuinbouw zien en erkennen. Vanuit het Westlandse bedrijfsleven zijn er ook initiatieven waarbij externe partners gezocht worden. De trend zal naar alle waarschijnlijkheid dus doorzetten. Verder blijkt uit het onderzoek dat onze regio vooroploopt als het gaat om innovatie in de glastuinbouw. We blijven werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en stimuleren de versterking van het glastuinbouwcluster en Westland als hart van de Greenport”, zegt wethouder Pieter Varekamp van gemeente Westland.

Rol regionale overheden en aanjaagorganisaties

Uit de quickscan komt een aantal adviezen naar voren voor overheden hoe om te gaan met deze trend voor een sterk cluster in de toekomst. Daarin zijn o.a. het behoud van glastuinbouwareaal, stimuleren innovatief koploperschap en werken aan talentontwikkeling belangrijke onderwerpen.

Chris van Voorden, Hoofd Internationaliseren bij InnovationQuarter: “Bij InnovationQuarter voeren wij al jaren actief vestigingsbeleid en ondersteunen we gevestigde buitenlandse bedrijven in onze regio in diverse sectoren, waaronder de tuinbouwsector. Buitenlandse bedrijven dragen bovengemiddeld bij aan bijvoorbeeld werkgelegenheid en investeringen in innovatie. Het is belangrijk om in contact te blijven met buitenlandse bedrijven in de regio; dat doen we in het ‘Investor Relations’-programma. Het programma heeft daarnaast een belangrijke signaalfunctie, zoals het herkennen van deze trend”.

Voor de sector als geheel adviseert de quickscan het goede van buitenlandse participaties te omarmen zonder het belang van een levendige Nederlandse tuinbouwsector uit het oog te verliezen. Houd vinger aan de pols bij Nederlandse bedrijven met buitenlandse aandeelhouders en betrek buitenlandse bedrijven actief bij het ecosysteem.Pin It on Pinterest