Jaarplan 2024

Een aantal communicatie studenten van Hogeschool Inholland heeft tijdens een hackaton een communicatiestrategie voor biobased tuinbouw ontwikkeld. Het voorstel van de studenten is om het gesprek aan te gaan met consumenten en tuinders over de mogelijkheden van reststromen. Om dat gesprek te starten ontwikkelden ze een giftbox.

De hackaton vond 31 januari plaats in het World Horti Center. Acht groepen studenten gingen aan de slag met opdrachten van bedrijven en organisaties, waaronder Greenport West-Holland. Hun idee konden ze tijdens de hackaton toetsen aan leerlingen en bezoekers in het World Horti Center. Het World Horti Center faciliteerde de hackaton om studenten kennis te laten maken met de tuinbouwsector, en vice versa.

Vraag van de Greenport aan de studenten was een strategie te bedenken waarmee tuinders overtuigd kunnen worden van het belang van zuivere reststromen, en consumenten van het nut van producten die gemaakt zijn van reststromen. De studenten ontwikkelden een giftbox met onder meer een T-shirt, een beker en een notitieblok. Met die giftbox kan tijdens een gesprek getoond worden wat er allemaal mogelijk is met reststromen. De Greenport krijgt een prototype van de giftbox binnenkort overhandigd.Pin It on Pinterest