Jaarplan 2024

Op 11 oktober vindt bij Inholland Amsterdam het symposium ‘Back to the Foodure 2’ plaats. Het thema is biodiversiteit & duurzaamheid. ‘Back to the Foodure 2’ wordt georganiseerd door studenten van Inholland in samenwerking met FICA (Food Innovation Community Amsterdam) en is toegankelijk voor studenten en bedrijfsleven. 

‘Back to the Foodure 2’ biedt drie gastsprekers, twee workshops en een gezellig netwerkborrel. De eerste twee sprekers zijn inmiddels bekend: Rik Eweg en Aat Rietveld.

Rik Eweg is docent, onderzoeker en bestuurder in één en werkt als lector aan Van Hall Larenstein. Hij heeft een integrale kijk op ontwikkelingen van duurzame agrobusiness in metropolitane gebieden en was betrokken bij de ontwikkeling van verschillende manieren van nieuwe methoden voor leren in innovatieprocessen. Rik Eweg zal het Symposium openen.

Aat Rietveld is al meer dan 40 jaar imker maar verdiepte zich de laatste 10 jaar in het leven van de wilde, solitaire bijen. De bijdrage van bijen aan de ons omringende ecosystemen spelen een belangrijke rol voor ons voedsel. Met al veel gedane voorlichtingen, lezingen en cursussen zal Aat Rietveld veel kunnen vertellen over zijn kijk op bijen, biodiversiteit en wat wij als burgers kunnen bijdragen aan het welzijn van deze insecten en dus aan onze leefomgeving.

Datum, locatie

Woensdag 11 oktober, 12:30 tot 18:30 uur
Hogeschool Inholland Amsterdam, De Boelelaan 1109, Amsterdam

Programma

12:30 – 13:00 Inloop
13:00 – 13:10 Start Symposium ”Back to the Foodure 2”
13:10 – 13:40 Spreker Lector Rik Eweg
13:40 – 14:00 Uitleg en verdeling van workshops
14:00 – 14:45 Workshops 1e ronde
14:45 – 15:00 Pauze
15:00 – 15:45 Workshop 2e ronde
15:45 – 16:05 Pauze
16:05 – 16:50 Spreker Imker Aat Rietveld
17:00 – 17:30 Battle
17:30 – 18:15/30 Borrel

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan ‘Back to the Foodure 2’? U kunt zich online aanmelden.

 Pin It on Pinterest