Jaarplan 2024

Maandag 14 november organiseerde Inholland, in samenwerking met Wageningen University & Research, een college tour met ondernemer en innovator Ted Duijvestijn over circulaire tuinbouw. Meer dan zestig studenten van Lentiz MBO Oostland en de tuinbouw opleiding van Inholland waren aanwezig bij de bijeenkomst. Ted Duijvestijn is oud tomatenkweker, practor bij Lentiz en actief in verschillende andere gremia zoals de Human Capital Agenda voor de tuinbouwsector. Eric Poot, teamleider Teelt & Gewas bij WUR Glastuinbouw & Bloembollen, trad op als dagvoorzitter. Vooraf aan de bijeenkomst kregen de studenten van Lentiz MBO Oostland een rondleiding door het gebouw van Inholland te Delft.

In een college-tour setting werd Duijvestijn door de dagvoorzitter en studenten bevraagd over zijn visie over circulaire tuinbouw en hoe hij als ondernemer hiermee omgaat. Zo werd uitgebreid stilgestaan bij duurzame energie en geothermie, waar door Duijvestijn in 2011 al in geïnvesteerd is. Maar ook de toepassingen van vezels, gewonnen uit plantenresten, kwam aan bod. Duijvestijn besprak de mogelijkheden van het gebruik van deze vezels in bijvoorbeeld verpakkingen maar ook kleding. Smeuïge anekdotes van bijzondere samenwerkingen, zoals met een onderbroekenfabrikant, werden gedeeld met de studenten. Zij bevroegen Duijvestijn op hun beurt over de haalbaarheid en betaalbaarheid van investeringen in duurzaamheid. Daar was Duijvestijn helder over. ‘De eisen welke retailers en de overheid oplegt omtrent duurzaam produceren worden steeds strenger. Ondernemers die hierin investeren hebben de toekomst.’

Raymond Hedges, teamleider van de opleiding Tuinbouw en Agribusiness en Gerry Kouwenhoven, associate lector Investeren in Circulaire land- en tuinbouw, beiden werkzaam bij Inholland, kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. ‘Een term als circulariteit is voor jongeren abstract, maar Ted weet goed uit te leggen wat dat in de praktijk betekent voor ondernemers en waar de kansen liggen.’ Hedges heeft de ambitie om een reeks van college tours neer te zetten. ‘Wij willen graag de captains of industry en game-changers van onze sector ontvangen. Het is belangrijk om jongeren die bewust kiezen voor een toekomst in de tuinbouw, of juist overwegen, te inspireren en belonen voor hun keuze. En dergelijke events helpen ons om weer meer instroom van jong talent te realiseren. Het verbeteren van het imago van onze sector is een gezamenlijke inspanning.’ Via de samenwerking binnen de Learning Community Greenport Horti Campus wordt het werkveld verbonden met studenten van het mbo, hbo en wo.Pin It on Pinterest