Jaarplan 2024

Kan biodiversiteit in en om de kas u een hoger rendement opleveren en resulteren in duurzamere teelt en producten? Deze vraag staat centraal tijdens het symposium ‘Meer rendement door biodiversiteit’ op dinsdag 12 februari in De Westlandse Druif in Monster. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en InnoPlant en is gratis te bezoeken.

Glastuinbouwondernemers zetten in steeds meer teelten biologische bestrijders in. Door hiernaast te werken aan een gezond en sterk gewas en hygiënemaatregelen toe te passen kunnen gewasbeschermingsmiddelen verminderd worden ingezet. Voor sommige glastuinbouwondernemers liggen er misschien ook kansen voor de implementatie van meer biodiversiteit. Denk hierbij aan diversiteit in soorten teeltgewassen (polyculturen, mengteelten), bankerplanten, macrobiologie zoals insecten, mijten en wormen en microbiologie zoals bacteriën en schimmels. Dit resulteert in een duurzaam product én komt het milieu ten goede.
Het symposium‘Meer rendement door biodiversiteit’ gaat in op de kansen voor meer rendement en verdere verduurzaming van de glastuinbouw, door in de teelt een hogere mate aan biodiversiteit te integreren. Het symposium is het startpunt voor het opstellen van een stappenplan en een kennisnetwerk om de vragen en kansen rondom biodiversiteit in de glastuinbouw te onderzoeken.
De initiatiefnemers van het symposium zijn Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en InnoPlant. Het symposium wordt mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland, Greenpoort West-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Biobest Nederland en Royal Brinkman.

Programma
12:45 Inloop
13:00 Introductie en aanleiding – Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland – Michael Verhoeckx
Presentaties theorie en de kansen, nut & noodzaak biodiverse teelten
13:05-13:20 Eveline Stilma – InnoPlant – Systeeminnovatie en het boek ‘’Polyculturen in de Kas’’
13:20-13:35 Helma Verberkt – Glastuinbouw Nederland – Onderzoeksprogramma ecosysteem circulaire kas
13:35-14:05 Willem Jan de Kogel – Wageningen Plant Research – Stand van zaken wetenschappelijk onderzoek gewasbescherming
14:05-14:20 Ingrid ter Woorst – Namens Hoogheemraadschap Delfland & Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – Durf verder te denken in een wereld zonder gewasbeschermingsmiddelen
14:20-14:30 Vragen
14:30 – 14:45 Netwerkpauze.
Praktijkervaring van ondernemers glastuinbouw met aandacht voor biodiversiteit in de teelt.
14:45-15:00 Frank de Koning – Nature and More – Positieve ervaring mengteelt paprika, aubergine, komkommer en tomaat
15:00-15:15 Fons Verbeek – Bioverbeek – Effect van biodiversiteit rondom de kas
15:15-15:30 Martijn Vis – Rozen & Radijs – Door circulaire telen weerbare rozenteelt
15:30-15:45 Gerben Ravensbergen – Lelies of Life – Teelt lelies en zet kippen in voor bestrijding van onkruid
15:45-15:50 Ton Immerzeel – De Westlandse Druif – Druiventeler met inzet van zijdehoentjes en krielkippen in bestrijding taxuskever en andere plagen
15:50-16:00 Vragen
16:00 – 16:30 Netwerkpauze en rondlopen in kas van De Westlandse Druif.
Groepsdiscussie en doorkijk naar een stappenplan en kennisnetwerk
16:30-16:40 Woody Maijers – Greenport West-Holland – Symposium als startpunt voor het opstellen van een stappenplan en een kennisnetwerk biodiverse teelten in de glastuinbouw
16:40 -17:15 Discussieronde – De deelnemers vormen twee afzonderlijke discussiegroepen voor de sectoren sierteelt en glasgroente. Elke groep gaat gezamenlijk in discussie om de (markt)kansen, uitdagingen en kennisvragen te exploreren. De besproken discussiepunten dienen mede als input voor het stappenplan en kennisnetwerk
17:15 – 17:30 Plenaire terugkoppeling discussiegroepen en doorkijk naar het stappenplan en kennisnetwerk
17:30 – 18:00 Netwerkborrel

Aanmelden
Het symposium vindt plaats op dinsdag 12 februari van 13.00 en 18.00 uur inDe Westlandse Druif, Vlotlaan 535, 2681 TW, Monster. Toegang tot het symposium is gratis. U kunt zich online aanmelden via: https://spits-online.nu/platform/yaSnEThJKjbbCsR2gYgE.Pin It on Pinterest