Jaarplan 2024

Succesvol startevent van Greenport West-Holland bij Anthura

‘Samenwerking het startpunt voor innovatie in de tuinbouw’

De glastuinbouw moet nog meer samenwerken op het gebied van onder meer product- en marktinnovatie. Dat was de belangrijkste boodschap van de sprekers tijdens het startevent van Greenport West-Holland op donderdag 21 mei 2015. De bijeenkomst bij Anthura in Bleiswijk trok zo’n 300 bezoekers.

infographic_GPWO_final_v2Greenport West-Holland is het vernieuwde regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs. Het afgelopen jaar heeft Greenport West-Holland een visie voor de toekomst van het tuinbouwcluster opgesteld. Deze is het startpunt voor diverse programma’s op het gebied van onder meer voedselveiligheid, welbevinden, internationale hubs en internationaal kenniscentrum. Programma manager Jolanda Heistek: “De greenport heeft enorm veel kansen.”

Key-note speaker van de bijeenkomst was hoogleraar Jan Jonker, auteur van onder meer het boek ‘Nieuwe Business Modellen’ en volgens Trouw een van de meest invloedrijke Nederlanders op het terrein van duurzaamheid. Jonker vertelde welke veranderingen momenteel gaande zijn in de maatschappij en de economie. Volgens Jonker slaagt de tuinbouw er onvoldoende in mee te bewegen. Hij riep de aanwezigen daarom op om te innoveren en te experimenteren. “Greenport West-Holland heeft een exportwaarde van 5,4 miljard. Zet 1 promille daarvan opzij voor een regionaal experimentencentrum.” Presentatie Jan Jonker Startevent GP-WO >>

Tijdens de bijeenkomst gaven vijf deskundigen uit de ’triple helix’ een korte presentatie te over een deelonderwerp van de thema’s van Greenport West-Holland. Eigenaar Mark van der Knaap van Anthura stelde dat ondernemers aan het roer moeten staan bij het ontwikkelen van innovaties. Ze moeten daarbij ambitieuze doelen stellen en bereid zijn een financiële bijdrage te leveren aan het proces. “Greenport West-Holland moet daarin de regie nemen.”

CEO Martin van Gogh van Hoogendoorn vertelde over een van de grote wereldproblemen: het dreigende voedseltekort. Er is onvoldoende ruimte om in 2050 9 miljard wereldburgers van eten te voorzien. “Er ontstaan mega-cities, en die moeten gevoed worden.” Het vervoeren van voedsel naar die plaatsen is volgens Van Gogh geen oplossing: lokaal zal eten geproduceerd moeten worden. De tuinbouw zou – met hulp van Europees geld – oplossingen daarvoor moeten ontwikkelen. “We moeten de krachten bundelen, zodat we weer nummer 1 worden.” De sector mag volgens hem geen tijd verspillen en zo snel mogelijk de handen ineen slaan, maar het liefst met minder ‘clubjes’ dan er nu zijn. “Er is een enorme versnippering. Greenport West-Holland vind ik daarom een goede bundeling.”

GPWO - slide Wordcloud

Het Startevent in 2015 stond in het teken van ‘Samen-werken’Pin It on Pinterest