Jaarplan 2024

“De Greenport biedt het goede klimaat voor samenwerkingen op belangrijke thema’s”, vertelt Marco Oosterwijk. Hij is sinds twee jaar wethouder regionale economie, financiën, grondbeleid, ruimtelijke ontwikkeling en wonen bij de gemeente Ridderkerk, de gemeente die zich onlangs opnieuw aansloot bij de Greenport. “Goede zaken ontstaan pas als mensen elkaar ontmoeten en spreken.” 

Welke rol speelt tuinbouw in uw gemeente?

“Tuinbouw zit in ons Ridderkerkse DNA. Wel is er een flinke omslag geweest. Er zijn nu minder productiebedrijven, daarvoor in de plaats is de AGF-branche gekomen. Er wordt waarde toegevoegd door bewerking van de producten, er is sprake van hoogwaardige logistiek en moderne bedrijven blinken uit in duurzaamheid en innovatie. Kijk bijvoorbeeld naar Nieuw Reijerwaard: 96 hectare in ontwikkeling voor bedrijven die actief zijn in de laatste stap van AGF-producten richting de winkels, hotels of zelfs rechtstreeks aan de consument. Ook op bedrijventerrein Verenambacht zijn veel AGF-bedrijven, en dan liggen we ook nog eens naast Barendrecht, waar ook veel AGF-gerelateerde bedrijven gevestigd zijn.”

Welke ontwikkelingen spelen bij die bedrijven?

“Het gaat dan om thema’s die ook bij veel andere bedrijven in de Greenport spelen. Bijvoorbeeld: hoe blijven we aantrekkelijk voor jonge mensen, zodat we voldoende handen en hoofden blijven houden om door te ontwikkelen? En hoe kunnen we verder innoveren en verduurzamen, bijvoorbeeld met korte ketens of het verbeteren van de houdbaarheid van producten. En natuurlijk logistiek en distributie: hoe kunnen we daar stappen in zetten, bijvoorbeeld door datagericht te werken? Dat is voor de totale keten van belang”

Hoe werken bedrijven en overheid daarin samen?

“Dutch Fresh Port is de samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen in deze regio. Binnen Dutch Fresh Port hebben we verschillende overlegtafels. Dat vind ik een heel bijzondere samenwerking. We hebben een gedeelde agenda, en iedereen doet daarbij waarin hij of zij goed is. Dat geeft een boost en geeft de ontwikkeling van dit gebied een enorme impuls.”

Ridderkerk is ook weer aangesloten bij de Greenport. Waarom?

“De belangen van bijvoorbeeld Westland, Oostland, Voorne-Putten en Ridderkerk zijn niet tegengesteld; we hebben elkaar juist keihard nodig. Door samen te werken creëer je ‘meerkracht’. Of het nu gaat om innovatie, bereikbaarheid, human capital of verduurzaming. De Greenport biedt het goede klimaat om op dat soort onderwerpen samen te werken, en samen een stap verder te komen. Dat is ook mijn prikkel voor dit soort samenwerkingen: je moet niet alleen halen, maar ook brengen.”

Welke rol wil Ridderkerk daarbij spelen?

“Goede zaken ontstaan pas als mensen elkaar ontmoeten en spreken; als je alleen bent, ontstaat er niets. Voor een toekomstgericht ecosysteem moet je dus niet zelf het wiel uitvinden, maar er zijn en actief meedoen binnen een groter geheel. Zo creëer je samen een nog grotere potentie voor de regionale tuinbouw en AGF-branche en daar doen we graag aan mee.”Pin It on Pinterest