Jaarplan 2024

Aardwarmte Maasdijk en Polanen

In april is de boortoren van Aardwarmte Maasdijk naar Aardwarmte Polanen getransporteerd. In Polanen zijn de eerste segmenten ondertussen al geboord. Zie ook: https://www.aardwarmtepolanen.nl/nieuws/de-diepte-van-bovenaf

Publieksparticipatie bij geothermie

Geothermie is in de glastuinbouw groot geworden door de kracht van de samenwerking tussen ondernemers en de inzet van overheden daarbij. Energie Samen heeft samenwerkingsvormen tussen publieke, private en maatschappelijke partijen uitgewerkt vanuit een Werkgroep Geothermie met ondersteuning van EBN. Deze uitwerking is vooral gericht op geothermieprojecten in de gebouwde omgeving, maar is mogelijk ook interessant voor hybride geothermieprojecten, die zowel warmte aan kassen als huizen leveren.

Interreg

Met de Haagse Hogeschool, Wageningen University & Research en WarmteNetwerkWestland zet de Greenport zich in voor internationale samenwerking met andere glastuinbouwregio’s. Daarom wordt momenteel aan een Interreg-subsidieaanvraag gewerkt met regio’s uit Duitsland, België, Ierland en Frankrijk. Het voorgenomen doel binnen dit traject is internationale samenwerking, kennisopbouw en -uitwisseling tussen deze regio’s op het gebied van toepassing van duurzame energiebronnen in de glastuinbouw.Pin It on Pinterest