Jaarplan 2024

‘Mag het nog?’ was enkele weken geleden een veel gehoorde vraag. Ofwel: is het nog toegestaan elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen? Volgens de een mag dat tot Driekoningen, op 6 januari. De ander vindt dat 15 januari een mooie einddatum is. Deze Update verschijnt eind januari, dus nóg later. Maar aangezien het de eerste Update van de Greenport van het nieuwe jaar is, neem ik de vrijheid om u vanaf deze plek een goed 2023 te wensen.

Het komende jaar kent voor het glastuinbouwcluster weer een aantal grote uitdagingen. De hoge prijzen voor energie en voor grondstoffen, om te beginnen. Afgelopen jaar hebben veel ondernemingen in de Greenport het zwaar gehad. Een enkel bedrijf heeft zelfs de deuren gesloten. Dat is pijnlijk, voor de ondernemer, voor de medewerkers, voor klanten en leveranciers. Eigenlijk voor ons allemaal.

De hoge energieprijzen – onder meer door de oorlog in Oekraïne – zijn een extra stimulans voor het verduurzamen van veel sectoren, waaronder de onze. Maar al jaren werkt de Greenport aan het verduurzamen van het glastuinbouwcluster. Daarbij kijken we verder dan alleen energie: op veel thema’s zijn we actief aan het toekomstbestendig maken van het cluster. Verduurzaming is daarbij een allesomvattende ambitie.

Daarop hebben we afgelopen jaren grote stappen gezet. En voor komend jaar gaan we daarin verder. Alle activiteiten die we daarvoor ondernemen vindt u in het Jaarplan, dat onlangs is gepresenteerd.

Een Jaarplan is  het  document waarin we samen – met ons projectteam en onze partners – ambities en activiteiten hebben vastgelegd. Maar de toekomst maak je niet alleen door het samenstellen van een online of papieren document; de toekomst maak je vooral door samen in gesprek te blijven. Over kansen en uitdagingen. Over ambities en wensen. 

Ik nodig u van harte uit om kennis te nemen van dit  Jaarplan, én in gesprek te blijven met elkaar. Zoek elkaar op – het kan én mag weer – en maak samen de toekomst van ons mooie glastuinbouwcluster. Dat wens ik ons toe voor het komend jaar. En aan die wens zit geen uiterste houdbaarheidsdatum.

Meindert Stolk
Voorzitter Greenport West-HollandPin It on Pinterest