Jaarplan 2024

Een weblog van Jolanda Heistek, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Terwijl door corona de wereld soms lijkt stil te staan, zitten we in een tijdperk van grote veranderingen. Verduurzaming en energietransitie, internationale verhoudingen (geopolitiek), digitalisering. Zo maar enkele thema’s die bepalend zijn voor ons doen en laten de komende decennia.

De vraag is: wie geeft richting aan die veranderingen? In de ‘oude wereld’ was die vraag makkelijk te beantwoorden. Het waren de machthebbers die aangaven waarheen de wereld zou moeten gaan. Zij bepaalden wanneer oorlog werd gevoerd, en met wie vrede werd gesloten.

Maar de wereld is ook op dat punt veranderd. Want niet langer de wereldleiders, maar de mensen met goede ideeën geven richting. Kijk bijvoorbeeld naar de uitvinders van Facebook en Tesla: zij zorgen voor verandering en beweging.

We hebben koplopers nodig

Hoogleraar Jan Rotmans schreef dat zo op: “Als wij over leiders denken en praten kijken we automatisch omhoog: naar de top van de politiek en bedrijven. Ik zie veel meer in leiderschap in onszelf. [..] Ik heb jaren geleden geroepen: we hebben meer koplopers nodig. Dat klopte toen. Dus mensen met innovatieve ideeën en doorbraken.”

Maar, waarschuwt Rotmans, het mag niet zo zijn dat die leiders alleen op zichzelf zijn gericht. Nogmaals Rotmans: “Het nieuwe leiderschap is niet meer gebaseerd op ego. Hoe groter het ego, hoe groter het leiderschap, leek het. Daar wordt nu veel eerder doorheen geprikt, ook door gebruik van sociale media. […] Het nieuwe leiderschap is veel meer verbindend, veel meer gebaseerd op authenticiteit.”

Verbinder

Verbindend leiderschap dus. Een onderwerp dat ik mateloos interessant vind, zeker in deze tijden van corona. Verbindende leiders bewaren de rust. En verbindende leiders kiezen niet de richting, maar bewaakt de richting die we samen hebben gekozen.

Wat dat met de Greenport te maken, vraagt u zich misschien af. Meer dan het op het eerste gezicht lijkt. Onze organisatie wordt soms gezien als richting bepalend: ‘als de Greenport zegt dat we naar links gaan, dan moeten we blijkbaar naar links’. Maar dat is niet hoe het werkt. De Greenport is veel meer een verbinder. We verbinden partijen binnen de regio en delen elkaars belangen om dat te laten groeien naar een gedeeld gezamenlijk belang en richting. Om in economische termen te spreken: we leveren een dienst – namelijk service – aan de aangesloten partijen.

We zijn richtinggevend op basis van een gedragen gezamenlijk belang. We kiezen met elkaar welke bergtoppen we gaan beklimmen. We vormen met elkaar Topteams. We zetten met elkaar het pad. Soms komen we dan langs afgronden, diepe dalen en steile wanden richting die hoge piek.  De Greenport bewaakt de richting die we samen hebben gekozen en waar binnen we veilig kunnen bewegen.

Nieuwjaar

Wie uit ervaring weet wat leiderschap betekent en de rol daarin is van topteams voor het bereiken van de top, is bergbeklimmer Katja Staartjes. Zij geeft aan: ‘Een leider is het goede voorbeeld. En dat blijkt bij uitstek als het moeilijk wordt. Dan de rug recht houden en het gezamenlijk belang voorop blijven stellen”. Daarin is geen plek voor grote ego’s, die vaker schade aanrichten dan met elkaar het gezamenlijke doel bereiken. En alleen aan de top is het erg koud en eenzaam op den duur.

Daarom is samenwerken met Topteams van belang. Met verbindend leiderschap en het geven van het goede voorbeeld. En dat mag ik gelukkig elke dag doen in de Greenport. Met veel mensen die een groen hart hebben.

Terug naar Jan Rotmans. Hoe we naar leiderschap kijken, is volgens hem een achterhaald idee. Ons tijdperk draait niet om leiders en ego’s, maar om verbinding en rust.

En met die woorden wil ik u een gezond & gelukkig nieuwjaar wensen.Pin It on Pinterest