Jaarplan 2024

Hoe kunnen we de digitalisering in de tuinbouw versnellen? Daarover werd kennis en ervaring gedeeld tijdens de bijeenkomst ‘Growing as a Service en SMART Digital Delta’ op 20 januari bij Priva in De Lier. Daar bleek onder meer dat de tuinbouw niet zelf alle oplossingen hoeft uit te vinden.

Bij de bijeenkomst waren uit het programma CONNECT bedrijven en experts op het gebied van onder meer telecom, digitale infrastructuur, software en internet aanwezig (zoals TNO, KPN, Eurofiber, TU Delft, Universiteit Groningen, Vodafone en Huawei). Vanuit de tuinbouw toeleveranciers van technische systemen, kennisinstellingen (Wageningen University , Inholland), Innovation Quarter en handel- en belangenorganisaties.

Vragen die aan bod kwamen waren onder meer: wat heeft uw bedrijf nodig om de digitalisering te versnellen en te versterken? Moet er bijvoorbeeld een datacenter in uw regio komen? Wat is de rol van de toeleverancier? En wilt u overal in de kas wifi kunnen gebruiken, of zijn er andere geschikte netwerksystemen?

‘Growing as a service’ en CONNECT zijn onderdeel van het Transitiepad SMART Digital Delta van de Roadmap Next Economy. Berry Vetjens (TNO) is de coördinator van dit transitiepad. ‘Growing as a service’ bevat drie thema’s: Digitaal Telen (telen op afstand), Digitaal handelen, Digitalisering en kasconstructies en Consumentbetrokkenheid.

De thema’s Teelt en Markt kwamen aan bod tijdens deze bijeenkomst. Zo was er een presentatie over SamenMarkt, dat vraag en aanbod op basis van specificaties en met hulp van IT bij elkaar brengt. Green Eyes is een van de projecten die daarmee samenhangt: met Green Eyes wordt in kaart gebracht hoe telers naar een gewas kijken. Met die kennis is telen op afstand mogelijk.

Hardware, software, data

Voor het slagen van dergelijke innovaties is een goede infrastructuur een randvoorwaarde. Immers, in bijvoorbeeld de handel van groente en sierteelt gaat het om snelheid en is dus een snelle internetverbinding onontbeerlijk. Daarnaast is er slimme software nodig om bijvoorbeeld vraag en aanbod goed te koppelen.

Maar het gaat niet alleen om hardware en software, maar ook vooral om de data. Vragen die daarbij spelen zijn onder meer: wie moet de relevante data leveren, hoe veilig is dat, en welke standaarden worden daarvoor gebruikt? Hieraan werken onder meer Benefits of Nature en Floricode, elk binnen hun eigen domein aan footprint duurzaamheid en standaardisering codes sierteelt.

Het werkt ook in andere sectoren – SMART Dairy & SMART Port

Niet alleen de tuinbouw heeft uitdagingen op het gebied van digitalisering, dat geldt ook voor andere sectoren. Onder meer in de zuivel en de haven worden ook innovaties op het gebied van digitalisering gezocht en ontwikkeld, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Vaak zijn er duidelijke parallellen. Een melkveebedrijf werkt op ongeveer dezelfde manier met hardware, software en data. En digitalisering van de logistiek in de haven heeft veel parallellen met het logistieke proces in de Greenport.

Dat leidde tot boeiende discussies, die werden gevoerd door een grote groep IT-deskundigen en -betrokkenen van binnen én buiten de tuinbouw. Jolanda Heistek, programmamanager van de Greenport: “De bijeenkomst had een hoge opkomst (95% van de genodigden was aanwezig), zeker als je kijkt naar het moment: een vrijdagmiddag. Blijkbaar realiseren veel mensen zich de urgentie én de kansen die digitalisering biedt. Maar vooral ook het leren van verschillende sectoren en toepassingen. Deze bijeenkomst leverde dan ook goede input op voor het transitiepad van de Roadmap. En nog belangrijker: de samenwerking tussen sectoren en het realiseren van gezamenlijke projecten. Op verzoek van de ondernemers komt er zeker een vervolg.”Pin It on Pinterest