Jaarplan 2024

Hoe kunnen we voedsel produceren en de groeiende wereldpopulatie voeden zonder dat we het milieu meer belasten? Hoe voeden we de megacities van de toekomst? Vertical Farming is een antwoord volgens de sprekers en aanwezigen op het Nationaal Vertical Farming symposium in Den Haag, dat onlangs werd georganiseerd door Ben Pieterse, InnovationQuarter en Greenport West-Holland. 

Telen in een volledig gesloten teeltsysteem. Kunstlicht in plaats van zonlicht. Meerdere lagen in plaats van uitgestrekte vlaktes. In een container of een gebouw in plaats van op het land of in de kas. Met Vertical Farming (VF) bevindt de boerderij van de toekomst zich om de hoek van de consument.

Woensdag 26 september kwamen circa 100 personen bijeen in Den Haag tijdens het Nationaal Vertical Farming symposium om te horen over baanbrekend onderzoek, technologische innovaties en in gesprek te gaan met pionierende (jonge) ondernemers. Want hoe ontwikkel je als (jonge) ondernemer een gezonde business? Welke state-of-the-art kennis en technologie heeft Nederland in huis op het gebied van Vertical Farming? En wat is er nog nodig op het gebied van regelgeving, onderwijs, samenwerking en financiering?

Globalverticalfarming.com gelanceerd

Nederland loopt vooral qua technologische- en teeltkennis, en daarom is het belangrijk om aan te haken op deze nieuwe sector binnen de tuinbouw. Om dit te stimuleren is de website www.globalverticalfarming.com gelanceerd. Op deze website komen (internationale) Vertical Farming-projecten, resultaten van onderzoeken, een agenda met belangrijke VF events en blogs uit de sector.

Greenport West-Holland, het Innovatiepact en InnovationQuarter willen samen met een aantal voortrekkers uit de sector een katapultcentrum opzetten om Vertical Farming in Nederland te promoten en deze nieuwe sector een boost te geven. Anne-Claire van Altvorst, Senior Business Developer Horticulture bij InnovationQuarter: “Vanuit InnovationQuarter willen wij innovatieprocessen in de tuinbouw initiëren en begeleiden. We zetten vaak overstijgende programma’s op die een impuls moeten geven aan nieuwe sectoren. Vertical Farming is ook een nieuwe sector, die in Nederland nog niet is georganiseerd. Met de oprichting van een katapultcentrum kunnen we een ecosysteem creëren, waarin nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgezet.”

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Anne-Claire van Altvorst: anne-claire.vanaltvorst@innovationquarter.nl.

(Foto: InnovationQuarter)Pin It on Pinterest