Jaarplan 2024

De Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is onlangs door het ministerie van LNV naar de Tweede Kamer verzonden. De ambitie van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is om de Nederlandse land- en tuinbouw internationaal toonaangevend te maken op het gebied van duurzame gewasbescherming. De visie is opgesteld samen met verschillende organisaties uit de sector en streeft naar behoud van natuur en biodiversiteit, gezonde gewassen en een duidelijke economisch perspectief voor de landbouwers. De Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is onderdeel van de uitvoering van de LNV-visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’. Lees verder op de website van de RijksoverheidPin It on Pinterest