Jaarplan 2024

Zowel voor Oostland als Westland is begin 2022 een convenant gesloten over (financiële) ondersteuning ten behoeve van de aansluiting van de beide gebieden op het warmtetransportnetwerk WarmtelinQ. Nu de eerste delen van WarmtelinQ tussen Rotterdam en Rijswijk zijn gelegd, wordt ook vanuit de glastuinbouw verder gewerkt aan volgende processtappen om de transportleidingen naar de gebieden in de aankomende jaren te realiseren. Lees meer nieuws vanuit Provincie Zuid-Holland over geothermie en over WarmtelinQ

 



Pin It on Pinterest