Jaarplan 2024

Wat is de waarde van water in de tuinbouw? Die is hoger dan de kostprijs. Dat was de conclusie van de werksessie ‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’ op 16 juli. De bijeenkomst was de start van een samenwerking tussen Greenport West-Holland en ACCEZ, het kennisprogramma voor de circulaire economie in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, Universiteit Leiden, Erasmus, TU Delft, Wageningen Universiteit en VNO-NCW. 

Dat water een belangrijk thema is voor de toekomst van de sector bleek alleen al door het aantal aanwezigen. Waar gerekend was op 16 deelnemers, zat de kamer bij OVATA vol met ruim 30 geïnteresseerden. Hans Ammerlaan (eigenaar van OVATA) en Theo van der Knaap (Ecoconsultancy) namen de aanwezigen mee in het ‘natuurlijke’ waterbeheer van het bedrijf OVATA. Hieruit bleek dat duurzaam watergebruik niet alleen een intrinsieke waarde heeft, maar ook van impact is op bijvoorbeeld de weerbaarheid van je gewas. 

Met de Waterambitie van de Greenport als uitgangspunt werd met de deelnemers gezocht naar bestaande initiatieven, toekomstige knelpunten en de nog onopgeloste integrale kennisvragen (ondernemer en de omgeving). Met twee opdrachten worden de aanwezigen vervolgens op pad gestuurd. Wat zijn de vraagstukken die we niet als ondernemers, kennisinstelling of overheid zelfstandig kunnen aanpakken, en welke kennisvragen liggen hieraan ten grondslag? 

Collectieve aanpak

Een aantal thema’s bleek cruciaal. De regie en organisatie van een collectieve aanpak bleek te ontbreken en lastig te organiseren. Moeten we naast een energiecoöperatie ook een watercoöperatie hebben? Daarnaast werd herkend dat de bewustwording in de sector van de waarde van water nog flink kan verbeteren, en aan de basis staat van een duurzaam watersysteem. 

Voldoende, goed water wordt in de toekomst een knelpunt in de sector, hoe slaan we voldoende op, verdelen we het goed over de regio en op welk schaalniveau organiseren we dit? Zo staat de toekomst van osmose onder druk, en moeten ook hier alternatieven voor worden gezocht. Of met een nieuwe bril op bekeken worden. ‘Nieuwe kijk’ op vraagstukken en kennisontwikkeling, vanuit een systeemaanpak. Ten slotte werd beaamd dat het belangrijk is om samen te definiëren wat de waarde van water is, en wat kwalitatief goed water inhoudt. Hoe werken we met een verscheidenheid aan partijen samen voor wie water elk een andere waarde of functie heeft? 

Aan het einde van de bijeenkomst werden aan de hand van deze thema’s al vier beoogde projecten/kennisvraagstukken geïnventariseerd waar de aanwezigen samen mee aan de slag gaan, binnen het kennisprogramma van ACCEZ in samenwerking met de Waterambitie van de Greenport. 

Bekijk het fotoalbumPin It on Pinterest