Jaarplan 2024

Warmtecoöperatie Wilgenlei in Bleiswijk is in gesprek met RoCa voor warmtelevering. De komende periode overleggen de partijen over de voorwaarden voor de aanleg van een warmtenet, vertelt Maikel van den Berg van de warmtecoöperatie. “We willen de vrijheid hebben ook andere partijen op het warmtenet aan te sluiten.”

Hoe is Warmtecoöperatie Wilgenlei ontstaan?

“Een paar jaar geleden had het Warmtebedrijf Rotterdam plannen voor de Leiding over Oost naar Leiden. Die leiding zou vlak naast ons gebied komen te liggen. Daarom hebben we de warmtecoöperatie opgericht: inmiddels hebben we vijftien leden met een totaal areaal van circa 70 hectare. Alleen: die Leiding over Oost is er niet gekomen.”

Hoe kwam RoCa in beeld?

“De RoCa-leiding ligt ook vlak naast ons gebied. Je zou kunnen zeggen dat hiernaast de RoCa-slagader loopt. Daarnaast heeft Wayland plannen voor geothermie in dit gebied. We hebben met beide partijen gesproken. Wat daarbij meespeelt is het grote aantal WKK’s in ons gebied. Dat gaf ons een positie tijdens de gesprekken. Daarnaast betekent het dat ons eerste aandachtspunt het vervangen van ketelgas door duurzame energie is, en dus kozen we een paar weken geleden voor RoCa.”

Wanneer gaat de schop in de grond?

“Dat is nog niet zeker. We zijn namelijk nog in gesprek over de voorwaarden. We willen dat niet alleen dit gebied aangesloten wordt op het warmtenet, maar dat heel Oostland én Zuidplas er lol aan beleven. Hoe meer telers aangesloten, hoe beter voor de marktwerking en voor de energietransitie. Het moet mogelijk zijn dat een teler warmte koopt van een teler zestien kilometer verderop, om maar een voorbeeld te noemen.”

Wat is daarvoor nodig?

“We willen medezeggenschap over de leiding. Daarmee voorkomen we dat we afhankelijk zijn van een andere partij en vastzitten. Dat gebeurt namelijk vaak zat. We willen met de warmtecoöperatie de vrijheid hebben ook andere partijen op het warmtenet aan te sluiten, bijvoorbeeld een partij die actief is met waterstof of een biovergister.”

De kogel is dus nog niet door de kerk?

“We zijn er inderdaad nog niet. Het is beter om vooraf goede, toekomstgerichte afspraken te maken en elkaars intenties te kennen, dan dat je vastzit aan iets wat je niet wilt. Maar ik ben zeer verheugd over ons plan. Het wordt een goed voorbeeld van hoe je in zo’n gebied zo’n grote slag in duurzaamheid kunt maken. Het is dus zeer mooi als we het voor elkaar krijgen.”

Foto: Maikel van den Berg (rechts), voorzitter van Warmtecoöperatie Wilgenlei, en penningmeester Roy Persoon.Pin It on Pinterest