Jaarplan 2024

De sierteeltsector is vanwege haar fijnmazige internationale logistiek kwetsbaar voor criminele inmenging. De aanpak Weerbare sierteeltsector wil die kwetsbaarheid aanpakken door meer aandacht voor preventie. Daarvoor worden onder meer trainingen en kennissessies georganiseerd voor ondernemers in de sierteeltsector. Bezoek weerbaresierteeltsector.nl

 Pin It on Pinterest