Jaarplan 2024

Twintig bedrijven, kennisinstellingen, brancheverenigingen en de gemeente Westland gaan zich de komende tijd inspannen om te komen tot een Westland Talent Academy. De WTA wordt een hotspot van kennis van ‘young professionals’ die nu werkzaam zijn bij topbedrijven in Westland.

Het WTA zorgt voor een smeltkroes van kennis, innovatie en techniek vanuit verschillende disciplines die verbonden worden onder de paraplu van tuinbouwbedrijven en de gemeente Westland. Initiatiefnemers zijn de gemeente Westland en ondernemer Mart Valstar van de Best Fresh Group, die de internationale toppositie van het tuinbouwcluster wil behouden en verder wil uitbreiden.

“Door talent van verschillende bedrijven met verschillende disciplines samen te brengen en cross-overs te realiseren, kom je tot nieuwe verrassende oplossingen en ideeën. Dat is de start van innovatie”, aldus Mart Valstar.

De Westland Talent Academy bevat de volgende drie onderdelen: een ‘entrepreneurship development programma’, waarbij 15-25 jonge talenten van Westlandse bedrijven met elkaar gaan werken aan een internationale business case, een start-up programma en een reach out & scout programma. Op deze manier kan de tuinbouwsector meer talent aantrekken en behouden, concrete innovaties tot stand brengen en nieuwe bedrijvigheid aantrekken.Pin It on Pinterest