Jaarplan 2024

In 2022 is Greenport West-Holland een pilotproject gestart met  RES Rotterdam Den Haag en Energie Samen Zuid-Holland naar zon op waterbassins. Hierbij is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd die in 2023 als basis dient om ondernemers verder te informeren over de mogelijkheden. Provincie Zuid-Holland heeft een regeling Zonnig Zuid-Holland subsidie, die loopt tot en met december 2023.

Begeleiding van ondernemers wordt voor de glastuinbouwgemeenten binnen de RES-regio direct gefaciliteerd voor de Greenport met directe bedrijfsbezoeken en regiobijeenkomsten. Het doel is om tenminste 10 ondernemers in 2023 over de brug te helpen in hun keuze naar zon op water.

Vanwege het grote voordeel van dubbel ruimtegebruik en lokale duurzame electriciteitsproductie bestaat de verwachting dat in 2030 één op de drie waterbassins is uitgerust met zonnepanelen. Daarnaast is het mogelijk en financieel interessant om samen te werken met een (lokale) energiecoöperatie. Bij interesse kan Energie Samen Zuid-Holland zorgdragen voor het contact met een lokale energiecoöperatie.

 Pin It on Pinterest