Jaarplan 2024

Maart was de maand van de provinciale verkiezingen. Veel provinciale, gemeentelijke en ook landelijke politici waren te vinden op straat, in verschillende zalen en op tv om hun ‘eigen’ verhaal te vertellen voor de komende 4 jaar. Ik hoop dat – nu ze gekozen zijn – we ze ook komende 4 jaar geregeld zien en niet pas weer vlak voor de volgende verkiezingen. Op dit moment weten we wat de uitslag is in onze provincie, maar wat dat werkelijk gaat betekenen is nog onbekend.

De ‘nieuwe’ wethouders zijn net gewend aan hun nieuwe taak, hebben net de dossiers en in ons geval de belangrijke thema’s rondom de Greenport onder knie. Samen kunnen we nu meters maken. En dan verandert het politieke landschap mogelijk weer in de provincie. Ik ben blij dat ik in een democratie mag wonen en stemrecht heb, die heb ik dus ook goed gebruikt. Echter, ik kan na 8,5 jaar Greenport nog steeds niet wennen aan deze 2-jaarlijkse onderbrekingen. Uiteraard geven veranderingen nieuwe kansen, maar als je werkt aan een langetermijnstrategie en aan transities, dan is een consistente basis soms wel handig. 

Gelukkig werken we in de Greenport met ‘de gouden driehoek’. Als een deel van de driehoek in verandering is, dan zijn de andere hoeken krachtig genoeg zijn om het systeem in balans te houden, tot de andere zijde weer stabiel is. En op deze veerkrachtige manier zijn we al een aantal jaar succesvol om binnen veranderende landschappen (of het nu politiek is of een crisis) resultaat te boeken. 

De basis in samenwerken ligt bij de mensen zelf, in ons team, ons bestuur, de Greenboard en in ons netwerk. Het gaat om het vertrouwen in elkaar, elkaar succes gunnen, en het geloof hebben dat 1+1 = 3. Dat het een kwestie is van geven en niet altijd gelijk nemen. Sociale innovatie en cultuur zijn elementen waarin we moeten investeren. Zodat we in veranderende landschappen de basis stabiel kunnen houden, dat we niet polariseren maar streven naar saamhorigheid. Dat kost geen energie en geeft positiviteit en daarmee meer kans op gezamenlijk resultaat en succes.

Zonder wrijving geen glans, een gevleugelde uitspraak, ook binnen ons team. Waarop mijn reactie meestal is: geef mij maar een glansspray, dan kunnen we constructief versnellen en met elkaar mooie resultaten behalen. Gelukkig hebben verschillende mensen in ons netwerk voldoende glansspray in hun bagage. En werken we daarmee constructief samen aan alle opgaven die voor ons liggen. 

In onze Update leest u iedere maand over de activiteiten die we samen in het netwerk hebben gerealiseerd. Met veel glans en trots voor onze gezamenlijke doelstellingen voor een Gezonde en Gelukkige regio en een duurzame toekomst.

Jolanda Heistek
Directeur Greenport West-HollandPin It on Pinterest