Jaarevent 2023
energie

Energie

De tuinbouw wil minder afhankelijk zijn van fossiele energie. Dat heeft veel redenen. Zo is de toekomstige beschikbaarheid van olie en gas onzeker, is er steeds minder maatschappelijk draagvlak voor en vooral: fossiele brandstoffen zorgen voor een belasting van het milieu en het klimaat.

De Greenport stimuleert de ontwikkeling en implementatie van duurzamere energiebronnen en een efficiëntere inzet van beschikbare energie. Onze ambitie: in 2030 is de CO2-uitstoot met 40% gedaald ten opzichte van 2013 en komt minimaal de helft van de warmtebehoefte in de Greenport uit duurzame bronnen. De Greenport wil bovendien de eerste tuinbouwregio zijn die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstof.

Wat doet Greenport?

De tuinbouw is een van de meest duurzame sectoren van het land. Zo is de tuinbouw koploper als het gaat om de energietransitie. Een toenemend aantal bedrijven investeert in geothermie en Het Nieuwe Telen.

De Greenport stimuleert en ondersteunt deze ontwikkelingen. Zo organiseren we bijeenkomsten over de energietransitie, ontwikkelen we een EnergieAkkoord en wordt op diverse vlakken gewerkt aan het gebruik van restwarmte en rest-CO2. Doel: een fossielvrije tuinbouw.

Ambitie

De Greenport wil de eerste klimaatneutrale Greenport in Nederland zijn. Met het EnergieAkkoord versnellen we de verduurzaming, onder meer door concrete energieprojecten te verbinden, te versnellen, te financieren en te realiseren.

 

Ambassadeurs triple helix:

Overheden: Frank van Kuppeveld (Pijnacker-Nootdorp)
Kennis & Onderwijs:
Ondernemers: Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten), Frank Binnekamp (Juva), Theo Ammerlaan (Themato)
Stuurgroep EnergieAkkoord: Voorzitter Adri Bom-Lemstra (Provincie Zuid-Holland), Hans Koolhaas (LKP Plants), Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten), Frank van Kuppeveld (Pijnacker-Nootdorp), Frank Binnekamp (Juva), Rob Baan (Koppert Cress), Jan Varekamp, Jacco Besuijen (Prominent)

Ambassadeur aan het woord

Frank van Kuppeveld

Frank van Kuppeveld

Ambassadeur Energie

 

Nico van Ruiten

Nico van Ruiten

Programmaregisseur EnergieAkkoord

Ambitie
 

  • De CO2 uitstoot is in 2030 gedaald met 40% ten opzichte van 2013. De helft van deze CO2-reductie is gerealiseerd door de energievoorzieningen te verduurzamen.
  • In 2030 wordt de glastuinbouw in de Greenport voor minimaal 50% van haar warmtebehoefte uit duurzame bronnen voorzien. Hiermee worden de (inter)nationale doelstellingen gehaald.
  • Greenport West-Holland wil de eerste Greenport zijn die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstof.

 

Resultaat
resultaat
Projecten
 

  • Seminar over warmtenetten
  • Warmterotonde i.s.m. Programmabureau Warmte & Koude
  • Kas als Energiebron i.s.m. LTO Noord Glaskracht
  • Let’s LED
  • Energie visie Greenport West-Holland inclusief Kennis en Innovatie opgave
  • Opstellen gezamenlijke CO2 visie

 

Ondernemer aan het woord

Ted Duijvestijn

Ted Duijvestijn

Duijvestijn Tomaten

Duurzaam… voor een gezondere wereld.
Goed rentmeesterschap.
Groeien naar de volgende generatie.
Alles wat we ontnemen van de aarde geven we weer terug.

 

Themacoördinator

Menno Laan

Menno Laan

Themacoördinator Energie

 

Recente berichten Energie

CO2 uitstoot beperken door gebruik van duurzame energiePin It on Pinterest